6. Wat is een eerlijke persoon? Waarom houdt God van eerlijke mensen?

6. Wat is een eerlijke persoon? Waarom houdt God van eerlijke mensen?

Relevante woorden van God:

Eerlijkheid betekent je hart aan God geven, Hem nooit bedriegen, in alles open naar Hem zijn en de waarheid nooit verbergen. Eerlijkheid betekent ook nooit iets doen wat mensen boven of onder je misleidt, en nooit iets doen om alleen maar bij God in een goed blaadje te komen. Kortom, eerlijk zijn is onzuivere daden en woorden vermijden, en God noch mensen misleiden.

uit ‘Drie vermaningen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Je gedragen als een normaal mens betekent samenhangend spreken. Ja is ja en nee is nee. Houd je aan de feiten en spreek gepaste woorden. Lieg niet, bedrieg niet.

uit ‘Verbeter je kaliber om Gods redding te ontvangen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Ik waardeer de mensen enorm die niet achterdochtig zijn jegens anderen en ik mag ook degenen die openstaan voor de waarheid graag. Voor deze twee categorieën mensen zorg ik goed, want in mijn ogen zijn zij eerlijke mensen.

uit ‘Hoe je de God op aarde kunt leren kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Als je veel genoegen schept in het zoeken naar de weg van de waarheid, ben je iemand die altijd in het licht verblijft. Als je heel graag een dienstdoener wil zijn in het huis van God, onopvallend, ijverig en nauwgezet werkt, altijd geeft en nooit neemt, ben je een trouwe heilige, omdat je geen beloning zoekt en gewoon een eerlijk mens bent. Als je open en eerlijk wilt zijn, als je alles wilt geven, als je je leven kunt opofferen voor God en als getuige kunt staan, als je eerlijk bent tot het punt waarop je alleen God wilt behagen en jezelf wegcijfert en niets voor jezelf neemt, dan behoor je tot de mensen die worden gevoed in het licht en die eeuwig in het koninkrijk zullen leven.

uit ‘Drie vermaningen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Ten tweede moeten jullie weten dat God van eerlijke mensen houdt. God is vol getrouwheid, daarom zijn Zijn woorden altijd betrouwbaar. Bovendien zijn Zijn daden onberispelijk en onbetwistbaar. Daarom houdt God van wie absoluut eerlijk jegens Hem zijn.

uit ‘Drie vermaningen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Mijn koninkrijk heeft diegenen nodig die eerlijk zijn en niet hypocriet of bedrieglijk. Zijn de oprechte en eerlijke mensen in de wereld juist niet onpopulair? Ik ben precies het tegenovergestelde. Ik accepteer dat eerlijke mensen tot mij komen. Ik geniet van dit soort mensen, en ik heb zulke mensen dan ook nodig. Juist dit is mijn rechtvaardigheid.

uit‘Hoofdstuk 33’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Ik ben echter op zoek naar wie eerlijk zijn. Ben je eerlijk en handel je overeenkomstig juiste principes, dan kun je een vertrouweling van God worden.

uit ‘Drie vermaningen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gods vertrouwelingen zijn ook Zijn deelgenoten. Alleen Gods vertrouwelingen kunnen Zijn rusteloosheid en Zijn verlangens delen. Hun vlees is pijnlijk en zwak, maar om God te behagen laten ze wat hen lief is achter zich en dulden ze de pijn. God geeft zulke mensen een extra zware last te dragen, en in hen drukt Hij uit wat Hij wil doen.

uit ‘Hoe te dienen in harmonie met Gods wil’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Wat betekent het eigenlijk een eerlijk mens te zijn? Allereerst kunnen we met zekerheid zeggen dat een eerlijk persoon een geweten en verstand heeft, dat hij God in zijn hart verheerlijkt en dat hij in staat is Gods liefde terug te betalen. Ten tweede spreekt een eerlijk mens op een praktische en realistische wijze. Hij verdraait geen feiten, spreekt eerlijk en behandelt anderen eerlijk. Ten derde vereert een eerlijk mens God, brengt de waarheid in praktijk en gehoorzaamt God. Ten vierde voert een eerlijk mens zijn plichten getrouw uit en blijft hij God trouw bij alles wat hij doet. Ten vijfde heeft een eerlijk mens God in zijn hart lief. Zulke mensen zijn in staat in alle dingen rekening te houden met de wil van God. Ten zesde leeft een eerlijk mens bij de woorden van God en is hij in staat God werkelijk te aanbidden. Iemand die deze bovenstaande kenmerken bezit, is een eerlijk mens. Wanneer deze mensen in Zijn aanwezigheid leven, is God tevreden. Dit is exact het soort mens dat God compleet wil maken en exact het soort mens dat God wil winnen. Zo’n mens is een eerlijk mens.

uit “Een eerlijk iemand zijn: een samenvatting” in Preken en communicatie over het binnengaan in het leven V

Waarom houdt God van eerlijke mensen? Allereerst gaan eerlijke mensen harmonieus met anderen om, ze kunnen intieme vrienden van anderen zijn. Ze bedriegen je niet, maar spreken de waarheid. Wanneer je met dit soort mensen te maken hebt is je geest helder, ontspannen en rustig. Ten tweede, wat heel belangrijk is dat eerlijke mensen geloofwaardig en betrouwbaar zijn. Je kunt ze vertrouwen wanneer je ze iets toevertrouwt en ze helpen je uit de nood. Dit is de reden dat je je ontspannen, op je gemak, zorgenvrij en rustig voelt wanneer je met eerlijke mensen omgaat. Je hebt een aangenaam en plezierig gevoel. Alleen degenen die eerlijke mensen zijn kunnen intieme vrienden van anderen worden en hun vertrouwen winnen. Alleen een eerlijk mens is dus de ware gelijkenis van een menselijk wezen.

uit “Alleen het begrijpen van de waarheid en afwerpen van Satans invloed brengt redding” in Preken en communicatie over het binnengaan in het leven VII

6. Wat is een eerlijke persoon? Waarom houdt God van eerlijke mensen?