600 Wat voor persoon kan niet worden gered?

600 Wat voor persoon kan niet worden gered?

1 Of je gered kunt worden, hangt niet af van je kwalificaties of hoeveel jaar je gewerkt hebt en nog minder van het aantal geloofsbrieven dat je hebt. Dat hangt af van het feit of je streven enig effect heeft gehad. Het maakt niet uit ook al heb je jaren op straat gezworven. Waar is je getuigenis? Je eerbied voor God is veel minder dan je liefde voor jezelf en je wellustige verlangens − is zo iemand niet ontaard? Hoe kun je dan een voorbeeld en model van redding zijn? Je natuur is onveranderlijk, je bent te opstandig, je kunt niet gered worden! Zullen zulke mensen niet geëlimineerd worden? Is de tijd wanneer mijn werk voltooid wordt niet de tijd wanneer je laatste dag zal zijn aangebroken?

2 Ik heb zoveel werk gedaan en zoveel woorden onder jullie gesproken − hoeveel heb je ervan opgenomen? Hoeveel heb je er ooit van gehoorzaamd? Wanneer mijn werk is voltooid, zul je je ook niet meer tegen mij verzetten en tegen mij opstaan. Tijdens mijn werk keer je je altijd tegen mij, je volgt mijn woorden nooit op. Ik doe mijn werk en jij doet je eigen werk, je creëert je eigen koninkrijkje − jullie vossen en honden, alles wat jullie doen is tegen mij! Jullie proberen altijd alleen maar mensen te omarmen die van jullie houden − waar is jullie eerbied? Alles wat jullie doen, is bedrieglijk! Jullie kennen geen gehoorzaamheid of eerbied, alles wat jullie doen, is bedrieglijk en godslasterlijk! Kunnen zulke mensen gered worden?

3 Deze waarheden, deze weg en dit leven trekken jullie niet aan; jullie worden aangetrokken door zondigheid, geld, status, roem en winst, de geneugten van het vlees, de knapheid van mannen en koketterie van vrouwen. Wat voor recht hebben jullie om mijn koninkrijk binnen te gaan? Jullie beeld is nog groter dan God, jullie status is hoger dan God, om maar te zwijgen over jullie prestige onder de mensen − jullie zijn een afgod geworden die mensen aanbidden. Ben je geen aartsengel geworden? Wanneer het einde van de mensen wordt geopenbaard, dat is ook wanneer het heilswerk ten einde loopt, zullen velen van jullie een lijk zijn dat niet meer te redden is en geëlimineerd moet worden.

Naar ‘Praktijk (7)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

600 Wat voor persoon kan niet worden gered?