327 Wanneer God terugkeert naar Sion

327 Wanneer God terugkeert naar Sion

1. Als alles op orde is, zal de dag aanbreken dat ik naar Sion zal terugkeren, en deze dag zal door alle volkeren worden gevierd. Wanneer ik naar Sion terugkeer, zullen alle dingen op aarde stil worden en alle dingen op aarde zullen in vrede zijn. Wanneer ik zal zijn teruggekeerd naar Sion, zullen ze allen hun oorspronkelijk uiterlijk herkrijgen. In die tijd zal ik mijn werk in Sion beginnen. Ik zal de goddelozen straffen en de goeden belonen. Ik zal mijn rechtvaardigheid ten uitvoer brengen en ik zal mijn oordeel uitvoeren. Ik zal mijn woorden gebruiken om alles te volbrengen, ja, alles en iedereen mijn hand laten voelen die tuchtigt. Ik zal alle mensen mijn volle glorie laten zien, mijn volle wijsheid, mijn grote mildheid. Niemand zal durven opstaan om een oordeel te vellen, omdat alles met mij is voltooid. Iedereen zal hierbij mijn eer volledig erkennen en allen zullen mijn overwinning volledig ervaren, als alles met mij tot manifestatie komt.

2. Dan is men in staat om mijn grote kracht te zien en mijn gezag te erkennen. Niemand zal mij durven beledigen, niemand zal het wagen om mij te belemmeren. Alles zal openbaar worden gemaakt voor mij. Wie zou het durven om iets te verbergen? Ik zal hem zeker geen genade tonen! Dat soort ellendelingen moet een strenge straf ontvangen. Dat uitschot moet uit mijn zicht worden verwijderd. Ik zal hen regeren met een ijzeren staf en ik zal mijn gezag gebruiken om hen te oordelen, zonder enige genade en zonder hun gevoelens te sparen, want ik ben God Zelf. Ik heb geen emotie en ben majestueus en mag niet beledigd worden. Ik ben in wezen geen lam, maar een leeuw. Niemand durft mij te beledigen en wie mij beledigt, zal ik onmiddellijk straffen met de dood, zonder ook maar enig gevoel! Zo is mijn gezindheid.

Naar ‘Hoofdstuk 120’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

327 Wanneer God terugkeert naar Sion