616 Wie is verenigbaar met God

616 Wie is verenigbaar met God

I

God heeft ontelbare woorden uitgedrukt, Zijn wil en Zijn gezindheid,

maar toch zijn mensen niet in staat

Hem te kennen, te geloven of gehoorzamen.

Je denkt alleen aan zegeningen en beloningen,

niet hoe verenigbaar te zijn met God of niet Zijn vijand te worden.

God is zo teleurgesteld in jou,

Hij gaf je zoveel, maar kreeg zo weinig van jou.

Zij die leven in de Bijbel of aan het kruis,

temidden van de wet of volgens de doctrine,

te midden van het werk dat God doet vandaag,

wie van hen zijn er verenigbaar met Hem?

II

Je arrogantie, hebzucht, mooie verlangens,

je verraad, ongehoorzaamheid,

welke van deze konden aan Gods aandacht ontsnappen?

Je beschaamt, draait, bedriegt, eist Hem op,

perst Hem af voor offers, hoe kon al dit Zijn straf ontsnappen?

Het bewijs van je boosheid en vijandschap jegens God

en je wanverhouding met Hem.

Zij die leven in de Bijbel of aan het kruis,

temidden van de wet of volgens de doctrine,

te midden van het werk dat God doet vandaag,

wie van hen zijn er verenigbaar met Hem?

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

616 Wie is verenigbaar met God