811 Mensen zouden in God moeten geloven met een godvrezend hart

811 Mensen zouden in God moeten geloven met een godvrezend hart

1 In hun manier van in God geloven zullen mensen die geen godvrezend hart hebben, of geen hart dat God gehoorzaam is, niet alleen niet staat zijn om enig werk voor God te doen, maar juist het tegenovergestelde, ze zullen mensen worden die Gods werk verstoren en die God weerstaan. God is altijd in de harten van hen die oprecht in God geloven en zij dragen altijd een hart in zich dat God vereert, een hart dat God liefheeft. Degenen die in God geloven moeten dingen doen met een behoedzaam en zorgvuldig hart en alles wat ze doen moet in overeenstemming zijn met Gods voorschriften en ze moeten in staat zijn om Gods hart te vervullen. Ze moeten niet eigengereid zijn, doen wat ze ook maar willen; dat past niet bij heilig fatsoen.

2 Het is de grootste schande voor een gelovige, wanneer iemand die in God gelooft, God niet gehoorzaamt of God vereert, maar in plaats daarvan Hem weerstaan. Mensen kunnen niet met Gods vaandel pronken en er overal mee rondbanjeren, ermee paraderen en zwendelen; dit is het meest rebelse gedrag wat men kan doen. Gezinnen hebben hun regels en naties hebben hun wetten: is dit niet nog meer het geval in het huis van God? Zijn de normen niet nog strenger? Zijn er niet nog meer bestuurlijke decreten? Mensen zijn vrij om te doen wat ze willen, maar de heersende geboden van God kunnen niet naar believen worden gewijzigd. God is een God die niet toestaat dat mensen Hem beledigen en God is een God die mensen doodt.

Naar ‘Een waarschuwing aan degenen die de waarheid niet in praktijk brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

811 Mensen zouden in God moeten geloven met een godvrezend hart