672 Met loutering komt geloof

672 Met loutering komt geloof

1 Het is alleen vanuit je geloof dat je in staat zult zijn om God te zien en wanneer je geloof hebt, zal God je vervolmaken. Zonder geloof kan Hij dit niet doen. Wanneer je geloof hebt en je Zijn handelingen kunt voelen in je praktische ervaring, zal God aan je verschijnen en zal Hij je van binnenuit verlichten en leiden. Zonder dat geloof zal God niet in staat zijn om dat te doen. Als je de hoop op God hebt verloren, hoe kun je Hem dan ervaren? Daarom, alleen als je geloof hebt en je twijfelt niet aan God, alleen als je echt geloof in Hem hebt, ongeacht wat Hij doet, zal Hij je verlichten en illumineren in je ervaringen en alleen dan kun je Zijn daden zien. Deze dingen worden allemaal bereikt door geloof en geloof wordt alleen bereikt door loutering – geloof kan zich niet ontwikkelen als er geen loutering is.

2 Als je Gods daden aanraakt in je werkelijke ervaring, zal Hij aan je verschijnen en je van binnen verlichten en begeleiden. Als je Zijn woorden niet kunt gehoorzamen, zal Hij dit niet kunnen doen. Als je echt geloof in Hem hebt en geen twijfels hebt, als je je hart voor Hem opent, zal Hij je vervolmaken. Hij zal je verlichten in je praktische ervaring en in je leven. In het praktische leven van mensen hebben ze veel persoonlijke problemen en bovendien kunnen ze de omvang van Gods werk niet duidelijk zien, dus dit vereist geloof. Geloof komt alleen door louteringen — het kan zich niet ontwikkelen zonder te worden gelouterd. Als je noties hebt die je niet kunt loslaten en je twijfelt aan God, zul je wegzinken in louteringen en op deze momenten is geloof wat je het meest nodig hebt.

Naar ‘Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

672 Met loutering komt geloof