1013 Met de waarheid is er kracht

1013 Met de waarheid is er kracht

1 Jullie moeten begrijpen wat het betekent als jullie jezelf uitputten voor God, en waarom jullie dit willen doen. Als het is om de waarheid na te jagen, het leven na te jagen en je plichten te vervullen en terug te betalen voor Gods liefde, dan is dat volkomen rechtvaardig, een positieve zaak, en is het de wet van de Hemel en een principe van de aarde. In dat geval zul je nooit spijt hebben, en zul je nooit negatief worden. Wanneer mensen waarheid hebben, hebben ze kracht. Wanneer zij waarheid hebben, zijn zij vervuld van onuitputtelijke energie. Wanneer zij waarheid hebben, hebben ze wilskracht. Zonder waarheid zijn ze als de slappe bezinksels van tofu. Met waarheid zijn zij vastberaden en gesterkt, en ervaren zij hun lijden niet als lijden, ongeacht hoeveel zij verdragen.

2 Als mensen een echt begrip hadden van Gods gezindheid en zij Zijn heiligheid en rechtvaardigheid oprecht konden verheerlijken, dan zouden zij waarlijk God kennen en de waarheid bezitten, en alleen dan zouden zij in het licht leven. Alleen als bij mensen hun kijk op de wereld en hun kijk op het leven verandert, zullen zij fundamenteel veranderen. Als iemand een levensdoel heeft en zich in overeenstemming met de waarheid gedraagt, als iemand zich absoluut aan God onderwerpt en leeft naar Gods woord, als iemand zich diep in zijn ziel vredig en verlicht voelt, als iemands hart vrij is van duisternis en als iemand volkomen vrij en onbelemmerd leeft in Gods bijzijn − pas dan leidt hij een waar menselijk leven en wordt hij een persoon die de waarheid bezit. Overigens zijn alle waarheden die je bezit van Gods woord en van God Zelf afkomstig. De Heerser van het hele universum en alle dingen − God de Allerhoogste − keurt je goed, als een echt persoon die het ware menselijke leven leidt. Wat kan er betekenisvoller zijn dan zoiets? Zo is een persoon die de waarheid heeft.

Naar ‘Alleen door de waarheid na te streven kun je veranderingen in je gezindheid realiseren’ in Verslagen van de gesprekken van Christus

1013 Met de waarheid is er kracht