Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

Het verschijnen en het werk van Christus van de laatste dagen

Almachtige God, Christus van de laatste dagen, heeft een verscheidenheid aan waarheden uitgedrukt, elke waarheid en elke mysterie in de Bijbel onthuld en de mensheid onder meer het diepere verhaal van de drie fasen van Gods werk, het mysterie van de vleeswording van God en Gods oordeelswerk van de laatste dagen geopenbaard. Dit bewijst dat Almachtige God de wederkomst van de Heer Jezus is en dat Hij de verschijning van God in de laatste dagen is.

Inhoudsopgave

  • 1
  • 2

Voorwoord

Deel 1:

Men moet zich richten op het communiceren van 20 belangrijke waarheden om het evangelie te verspreiden en van God te getuigen

I. Woorden over de verschijning en het werk van de geïncarneerde God

II. Woorden over Gods oordeelswerk in de laatste dagen

III. Woorden over de drie fasen van Gods werk van het redden van de mensheid

IV. Woorden over het verband tussen de drie werkfasen van God en Zijn namen

V. Verschillen tussen Gods oordeelswerk in de laatste dagen en Zijn verlossingswerk in het Tijdperk van Genade

VI. Verschillen tussen gered worden in het Tijdperk van Genade en volledige redding bereiken in het Tijdperk van het Koninkrijk

VII. Verschillen tussen de weg van berouw in het Tijdperk van Genade en de weg van eeuwig leven in de laatste dagen

VIII. Verschillen tussen het werk van God en het werk van de mens

IX. Christus is de manifestatie van God Zelf

X. Woorden over het kennen van God

XI. Woorden over het verband tussen God en de Bijbel

XII. Woorden over de wijze maagden die de stem van God horen

XIII. Woorden over het opgenomen worden en verheven worden voor de troon van God

XIV. Het belang van de vleeswording van God in China in de laatste dagen

XV. Verschillen tussen Gods kerk en religieuze groeperingen

XVI. Hoe men het God tartende wezen van de religieuze wereld kan herkennen

XVII. Waarom de ware weg sinds oude tijden met vervolging te maken heeft gehad

XVIII. Of God de drie-enige God of de enige ware God is

XIX. Hoe waarheid-werkelijkheid te onderscheiden van theologische kennis

XX. Wat het volgen van Gods wil en waar getuigenis zijn

  • 1
  • 2

Download