De oorsprong en ontwikkeling van De Kerk van Almachtige God 47:20
De oorsprong en ontwikkeling van De Kerk van Almachtige God

De Kerk van Almachtige God kwam tot stand vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God - de wedergekomen Heer Jezus - Christus van de laatste dagen en zij werd onderworpen aan Zijn rechtvaardige oordeel en tuchtiging. De kerk bestaat uit allen die het werk van de laatste dagen van Almachtige God oprecht aanvaarden en overwonnen en verlost zijn door Gods woord. Ze is geheel gesticht door Almachtige God zelf en ze wordt persoonlijk geleid en geweid door Hem en ze is geenszins door een mens gesticht. Dit is een feit dat erkend wordt door alle uitverkorenen van De Kerk van Almachtige God.

Het oordeel is begonnen met het huis van God Christus van de laatste dagen brengt het evangelie van de komst van het koninkrijk

Meer
Meer waarheden uit het evangelie

Ik las de woorden van Almachtige God: ‘De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig’. Ik vind dit een fantastische passage uit Gods woord. Het is heel praktisch en heel belangrijk. Met betrekking tot waarom de verdorven mensheid de redding van Gods incarnatie moet ontvangen, is dit een aspect van de waarheid dat de mens dringend moet begrijpen. Communiceer hier wat meer over met ons.

Bekijk het antwoord

In al mijn jaren als gelovige, heb ik hoewel ik wist dat de Heer Jezus Gods incarnatie is, de waarheid van de incarnatie niet begrepen. Als de verschijning van de Heer in de tweede komst vergelijkbaar is met hoe de Heer Jezus als de Mensenzoon incarneerde om Zijn werk te doen, zullen we de Heer Jezus niet kunnen herkennen en zullen we de komst van de Heer niet kunnen begroeten. Ik geloof dat de incarnatie een groot mysterie is. Weinigen kunnen de waarheid van de incarnatie echt begrijpen. Dus laten we vandaag communiceren over wat de incarnatie precies is.

Bekijk het antwoord

Als Bliksem uit het oosten de ware weg is, wat is dan de basis van je belijdenis? Wij geloven in de Heer Jezus omdat Hij ons kan redden, maar hoe krijg je bevestigd dat Bliksem uit het oosten de ware weg is?

Bekijk het antwoord

Ik geloof dat als we trouw zijn aan de naam van de Heer Jezus en de weg van de Heer en het bedrog van valse christussen en valse profeten niet aanvaarden, als we alert zijn terwijl we wachten de Heer ons zeker openbaringen geeft wanneer Hij komt. We hoeven niet te luisteren naar de stem van de Heer om te worden opgenomen. De Heer Jezus zei: “Als iemand dan tegen jullie zegt: ‘Kijk, Christus is hier of daar,’ geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden” (Mat. 24:23-24). Erkennen jullie het bedrog van de valse christussen en valse profetenniet? En dus geloven we dat iedereen die getuigt van de komst van de Heer vals is. We hoeven het niet te zoeken of onderzoeken. Want als de Heer komt, zal Hij zich aan ons openbaren en ons niet verzaken. Ik geloof dit de juiste manier is. Wat denken jullie?

Bekijk het antwoord

Wat wordt er bedoeld met “alles achterlaten en God volgen”?

Bekijk het antwoord

Wat zijn slechte daden? Wat zijn de manifestaties van slechte daden?

Bekijk het antwoord

Waarom kunnen kerken ontaarden in religie?

Bekijk het antwoord

Wat is deelnemen aan religieuze ceremonie?

Bekijk het antwoord

Hoe kan men een goede relatie met God bewerkstelligen?

Bekijk het antwoord