Alles
Lezingen Gods woorden
Lezingen van uittreksels van de woorden van God
Gods woorden ‘Gods uitspraken aan het hele universum De dertiende uitspraak’ | Nederlands Gods woorden ‘Gods uitspraken aan het hele universum De zestiende uitspraak’ | Nederlands Gods woorden ‘Over titels en identiteit’ Deel twee | Nederlands Het woord van God ‘Gods uitspraken aan het hele universum De achtste uitspraak’ Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven (Fragment I) Het woord van God ‘Gods uitspraken aan het hele universum De zesentwintigste uitspraak’ (Fragment I) Gods woorden ‘Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader’ (Fragment I) Gods woorden ‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ (Fragment I) Gods woorden ‘Gods uitspraken aan het hele universum De negentiende uitspraak’ | Nederlands Gods woorden ‘De mens kan alleen gered worden onder het management van God’ (Fragment I) Gods woorden ‘Hoe kan een mens met een vastomlijnde opvatting over God de openbaring van God ontvangen?’ (Fragment I) Gods woorden ‘Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen’ | Nederlands Gods woorden ‘Gods uitspraken aan het hele universum De drieëntwintigste uitspraak’ | Nederlands Gods woorden ‘Gods uitspraken aan het hele universum De tweeëntwintigste uitspraak’ ‘De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig’ (Fragment II) Gods woord ‘God kennen is de weg naar het vrezen van God en het mijden van het kwaad’ (Fragment I) ‘De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig’ (Fragment III) Gods woord ‘De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig’ Deel twee Gods woorden ‘Gods uitspraken aan het hele universum De negenentwintigste uitspraak’ (Fragment I) Gods woorden ‘Geloven in God moet zich richten op werkelijkheid, niet op religieuze rituelen’ Lezing van de woorden van God ‘God Zelf, de unieke I Gods gezag (I) Deel twee’ (Fragment I) Gods uitspraken aan het hele universum De achtentwintigste uitspraak Gods woorden ‘De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig’ Deel één De woorden van God ‘Gods uitspraken aan het hele universum De vijfentwintigste uitspraak’ Lezing van de woorden van God ‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ (Fragment I) ‘De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig’ (Fragment IV) Uitspraken van Christus ‘Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord’ (Fragment I) Lezing van de woorden van Almachtige God (Fragment I) Het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de mensen die door God gebruikt worden Lezing van de woorden van Almachtige God ‘De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid’ (Fragment I) Lezing van de woorden van God ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’ (Fragment II) Lezing van de woorden van Almachtige God ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’ (Fragment I) ‘De mens kan alleen gered worden onder het management van God’ (Fragment I) ‘Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God’ (Fragment I) Lezing van de woorden van Almachtige God ‘God is de bron van het leven van de mens’ (Fragment III) ‘De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk gebracht’ (Fragment I) Lezing van de woorden van Almachtige God ‘God is de bron van het leven van de mens ’ (Fragment I) Uitspraken van Christus ‘God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan’ Deel twee Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke III ’ (Fragment IV) Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke III ’ (Fragment III) De woorden van de Heilige Geest ‘Gods uitspraken aan het hele universum De veertiende uitspraak’ Uitspraken van Christus ‘Drie vermaningen’ (Nederlands) Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke II’ (Fragment I) Lezing ‘Het zuchten van de Almachtige’ | Uitspraken van Christus (Fragment II) Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke III’ (Fragment II) Gods woord ‘Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken’ (Fragment I) Gods woord ‘Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader’ (Fragment I) Gods Woord ‘Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God’ Deel twee Gods woorden ‘De verdorven mens kan God niet vertegenwoordigen’ (Nederlands) Gods woorden ‘Alles wordt volbracht door het woord van God’ (Nederlands) Gods woorden ‘Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken’ (Nederlands) Uitspraken van Christus ‘Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord’ Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens Gods woorden ‘Bestaat de Drie-eenheid?’ Gods Woord ‘Gods uitspraken aan het hele universum De zeventiende uitspraak’ Gods Woord ‘Gods uitspraken aan het hele universum De elfde uitspraak’ ‘Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming’ Deel één Gods Woord ‘Gods uitspraken aan het hele universum De dertiende uitspraak’ Gods woorden ‘Voor je bestemming moet je een toereikend aantal goede daden voorbereiden’ Gods woorden ‘Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God’ Deel één Gods Woord ‘Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven’ Gods woorden ‘Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God’ Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘Gods huidige werk kennen’ ‘Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming’ Deel twee Gods Woord ‘Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld’ Deel twee Gods Woord ‘Gods werk en de praktijk van de mens’ Deel één De woorden van de Heilige Geest ‘De essentie van het door God bewoonde vlees’ Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’ De woorden van de Heilige Geest ‘Gods uitspraken aan het hele universum De zevende uitspraak’ Gods woorden ‘Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld’ Deel één Gods Woord ‘Gods werk en de praktijk van de mens’ Deel twee De woorden van de Heilige Geest ‘Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God’ Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘Over titels en identiteit’ Deel één De woorden van de Heilige Geest ‘Het ware verhaal achter het werk in het Tijdperk van Verlossing’ Gods woorden ‘Gods uitspraken aan het hele universum De zevenentwintigste uitspraak’ Gods woorden ‘De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie’ De woorden van de Heilige Geest ‘Gods werk en het werk van de mens’ Deel twee Gods woorden ‘Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging’ Gods woorden ‘Alleen de vervolmaakten kunnen een zinvol leven leiden’ Nederlands De woorden van de Heilige Geest ‘Gods werk en het werk van de mens’ Deel één Gods Woord ‘De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid’ Nederlands De woorden van de Heilige Geest ‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ (Lezing) Lezing ‘De mens kan alleen gered worden onder het management van God’ (Nederlands) Lezing ‘Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven’ De woorden van de Heilige Geest ‘God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan’ (Deel één) Lezing | Gods woorden ‘Het werk in het Tijdperk van de Wet’ (Nederlands) Gods woorden ‘Weet je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht’ (Lezing) Gods woorden ‘Ben jij een ware gelovige van God?’ (Lezing) Gods woorden ‘Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen’ (Lezing) Lezing | Geloven in God moet zich richten op werkelijkheid, niet op religieuze rituelen (Nederlands) Lezing | Gods Woord ‘Wat het betekent om een echt mens te zijn’ De woorden van de Heilige Geest ‘Alleen zij die het huidige werk van God kennen kunnen God dienen’ De woorden van de Heilige Geest ‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ Nederlands Gods Woord ‘Jullie moeten goed nadenken over wat je doet’ (Nederlands) Gods Woord ‘De religieuze manier van dienen moet worden verboden’ (Nederlands) Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘Hoe je de werkelijkheid kunt kennen’ (Nederlands) Een korte toespraak over ‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’ (Nederlands) Gods woorden ‘Wat is je begrip aangaande God’ Nederlands Gods woorden ‘Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt?’ Nederlands De woorden van de Heilige Geest ‘Hoe je de God op aarde kunt leren kennen’ (Nederlands) Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘Het zuchten van de Almachtige’ Nederlands Gods woorden ‘Niemand van vlees en bloed kan ontsnappen aan de dag van toorn’ Nederlands De woorden van de Heilige Geest ‘God is de Heer van heel de schepping’ (Nederlands gesproken) Gods Woord ‘Allen die God niet kennen, zijn degenen die zich tegen God verzetten’ Nederlands ‘De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk gebracht’ Nederlands Gods Woord ‘Hoe Petrus Jezus leerde kennen’ Nederlands De woorden van de Heilige Geest ‘Ben je tot leven gekomen?’ Nederlands Gods Woord ‘Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader’ Nederlands Wederkomst Jezus ‘Als je het spirituele lichaam van Jezus ziet, heeft God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt’ Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen (Nederlands) Gods Woord ‘Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren’ Nederlands gesproken Hoe kan een mens met een vastomlijnde opvatting over God de openbaring van God ontvangen? De woorden van de Heilige Geest ‘Het is heel belangrijk Gods gezindheid te begrijpen’ Nederlands De woorden van de Heilige Geest ‘In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen’ Nederlands Gods Woord ‘De goddelozen moeten gestraft worden’ Nederlands De woorden van de Heilige Geest ‘Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is’ Nederlands Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘Beloften aan hen die vervolmaakt zijn’ (Nederlands) Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘Aan wie ben jij eigenlijk loyaal?’ (Nederlands) De woorden van de Heilige Geest ‘Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben’ (Nederlands) De woorden van de Heilige Geest ‘God is de bron van het leven van de mens’ (Nederlands gesproken) Gods Woord ‘Wat weet jij over het geloof?’ Nederlands gesproken Gods woorden ‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’ Nederlands gesproken Gods woorden ‘Hoe je je toekomstige missie behoort te vervullen’ Nederlands gesproken Gods woorden ‘Hoe te dienen in harmonie met Gods wil’ Nederlands gesproken