Over Bliksem uit het oosten (Almachtige God en De Kerk van Almachtige God)

Meer

De oorsprong en ontwikkeling van De Kerk van Almachtige God

De Kerk van Almachtige God kwam tot stand vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God - de wedergekomen Heer Jezus - Christus van de laatste dagen en zij werd onderworpen aan Zijn rechtvaardige oordeel en tuchtiging. De kerk bestaat uit allen die het werk van de laatste dagen van Almachtige God oprecht aanvaarden en overwonnen en verlost zijn door Gods woord. Ze is geheel gesticht door Almachtige God zelf en ze wordt persoonlijk geleid en geweid door Hem en ze is geenszins door een mens gesticht. Dit is een feit dat erkend wordt door alle uitverkorenen van De Kerk van Almachtige God.

Azië

Europa

Afrika

Oceanië

Amerika

Chat met ons

Volg ons

Laat een bericht achter

    The Church of Almighty God en haar lokale gemeente in Nederland, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die via dit formulier worden verstrekt. Deze persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt voor het beheren van zoekopdrachten, vragen en/of verzoeken om voorstellen en zullen niet worden doorgegeven aan derden, behalve, indien van toepassing, aan bevoegde autoriteiten bij de uitoefening van hun functies. De gebruiker mag zich toegang verschaffen tot zijn of haar persoonlijke gegevens en deze rectificeren of wissen, en andere rechten uitoefenen, via de lokale gemeente in Nederland via een verzoek aan het volgende adres [email protected]. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.