Alles
Collectie van fragmenten uit evangelische films
De bron van de weg van het eeuwige leven
Het verschil zien tussen de ware Christus en valse christussen
Het onderzoeken van de oorzaken van het leegstromen van kerken
Onderscheid maken tussen het werk van God en het werk van de mens
De opkomst van de Overwinnaar
Redding en volledige redding
Het mysterie van Gods naam
Het herkennen van de stem van de Bruidegom
Het mysterie van Gods incarnatie
Oordeel begint met het huis van God
Het analyseren van de essentie van de farizeeën
Het onderzoeken van de weg naar het koninkrijk van de hemel
Decoderen van de Bijbel
Hoe zal de Heer voor de mens verschijnen als Hij weer komt?
Het mysterie van de opname
Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 3 Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 5 Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 1 Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 6 Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 3 - Wie zullen er als eerste worden opgenomen als de Heer terugkomt? Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 1 - Dus dit is hoe de Heer terugkeert Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 2 - Het mysterie rond Gods verschijning Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 4 - Is het koninkrijk der hemelen in de hemel of op aarde? Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 5 - Waar is de plaats die de Heer voor ons heeft bereid? Christelijke film met Nederlandse ondertitels ‘De mensen van het hemelse koninkrijk’ Clip 1 - Een christen toont eerlijk gedrag en ontvangt Gods zegen Christelijke film met Nederlandse ondertitels ‘De mensen van het hemelse koninkrijk’ Clip2 - Hoe je bedrieglijkheid kunt overwinnen en een eerlijk mens kunt worden die God vreugde brengt Gospel film with Dutch subtitles ‘Het moment van verandering’ Clip 1 - Hoe worden wijze maagden opgenomen? Gospel film with Dutch subtitles ‘Het moment van verandering’ Clip 2 - De enige weg die leidt naar opname in het hemelse koninkrijk Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ Clip 8 - Wat is het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en mensen die door God worden gebruikt? (Dutch subtitles) Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ Clip 7 - Kunnen woorden van de mens die stroken met de waarheid de waarheid vertegenwoordigen? (Dutch subtitles) Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ Clip 5 - Hoe kunnen wij Gods werk en het werk van de mens van elkaar onderscheiden? (Dutch subtitles) Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ Clip 4 - Hoe maakt God een groep overwinnaars in de laatste dagen? (Dutch subtitles) Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ Clip 2 - De absurditeit ontleed dat ‘een mens die naar Gods evenbeeld leeft, God kan worden’ (Dutch subtitles) Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ Clip 1 - De misvatting over de ‘Godmenstheorie’ onthuld (Dutch subtitles) Gospel film ‘Meng je niet in mijn zaken’ Clip 1 - Hoe gaan wij om met Bliksem uit het oosten op een wijze die aansluit bij de wil van de Heer? (Dutch subtitles) Gospel film ‘Meng je niet in mijn zaken’ Clip 2 - Aanvaarding van het evangelie van de wederkomst van de Heer Jezus en de opname tot voor God (Dutch subtitles) Gospel film ‘Meng je niet in mijn zaken’ Clip 3 - Worden we in het hemelse koninkrijk opgenomen als we de verlossing door de Heer Jezus aanvaarden? (Dutch subtitles) Gospel film ‘Meng je niet in mijn zaken’ Clip 4 - Wie zijn de farizeeën van de moderne tijd? Gospel film ‘Meng je niet in mijn zaken’ Clip 5 - De waarheid over het verzet van de farizeeërs tegen God aan het licht brengen (Dutch subtitles) Christelijke film ‘Ontwaken uit de Droom’ Clip 1 | Is het koninkrijk van God in de hemel of op aarde? Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Clip 6 | Hoe gebruikt God de diensten van Satan om overwinnaars te maken? Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Clip 5 | De wortel van de weerstand van religieuze farizeeën tegen God Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Clip 4 | Waarom trotseert de mensheid God? Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Clip 3 | Het mysterie van de incarnatie onthuld Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Clip 2 | Vinden we in de Bijbel een aanwijzing voor de terugkeer van de Heer door incarnatie? Christelijke film ‘Ontwaken uit de Droom’ Clip 4 - De gevolgen van het weigeren van Gods oordeelswerk van de laatste dagen Christelijke film ‘Ontwaken uit de Droom’ Clip 3 | God gebruikt de waarheid om de mens in de laatste dagen te beoordelen en zuiver te maken Christelijke film ‘Ontwaken uit de Droom’ Clip 2 - Zonder heiligheid zal geen mens het koninkrijk Gods binnengaan (Dutch Subtitles) 'Geloof in God' clip 1 - Staat gehoorzaamheid aan de machthebbers gelijk aan gehoorzaamheid aan God? Christelijke film 'Geloof in God' clip 2 - Is de weg die door de CCP en religieuze kringen wordt afgewezen niet de ware weg? 'Geloof in God' clip 3 - Door Gods werk van de laatste dagen worden veel mensen in de religieuze wereld ontmaskerd 'Geloof in God' clip 4 - Is het houden aan de Bijbel gelijk aan het geloven in God? 'Geloof in God' clip 5 -Is hard werk hetzelfde als waar geloof in God? Christelijke film 'Geloof in God' clip 6 - Wat betekent het ware geloof in God? Gospel film ‘Gezegend zijn de armen van geest’ Clip4 - God gebruikt het woord voor het werk van het oordeel van de laatste dagen Gospel film ‘Gezegend zijn de armen van geest’ Clip3 - Hoe onderscheiden we “gered worden” van “werkelijke verlossing” ‘Gezegend zijn de armen van geest’ - Clip1 - Zoeken naar de oorzaak van het verval van kerken ‘Gezegend zijn de armen van geest’ - Clip2 - Kunnen de geredden het hemelse koninkrijk binnengaan Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip1 – Hoe zal de Heer verschijnen en Zijn werk doen bij Zijn terugkomst? (Nederlandse ondertitels) Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip2 – Hoe je de hedendaagse farizeeërs kunt onderscheiden (Nederlandse ondertitels) Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip3 – Hoe ontstaan de overwinnaars? (Nederlandse ondertitels) Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip4 - Tekenen van de wederkomst van de Heer Jezus (Nederlandse ondertitels) Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip5 – Waarom de Heer terugkeert om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen (Nederlandse ondertitels) Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip6 – Het pad dat naar zuivering en redding leidt (Nederlandse ondertitels) Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip7 – Gods oordeel in de laatste dagen maakt de overwinnaars (Nederlandse ondertitels) Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 4 - Waarom wordt God twee keer vlees om de mensheid te redden? Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 6 - De noodzaak dat God Zijn werk door incarnatie verricht Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 5 - Hoe kunnen we weten dat Christus de waarheid, de weg en het leven is? Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 4 -Alleen de vleesgeworden God kan het oordeelswerk in de laatste dagen verrichten ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 3 - Het mysterie van Gods incarnatie Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 2 - Naar Gods stem luisteren om de komst van de Heer te verwelkomen Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 1 - Het mysterie van de komst van de Mensenzoon Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 2 - Hoe wij de vleesgeworden God moeten begrijpen Christelijke film ‘Verbreek de betovering’ Clip 1 - Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen? Christelijke film ‘Verbreek de betovering’ Clip 2 - Wanneer de Heer terugkeert, hoe zal Hij dan aan de mensheid verschijnen? ‘Verbreek de betovering’ Clip 3 - Bestaat Gods woord buiten de Bijbel? ‘Verbreek de betovering’ Clip 4 - Staat geloof in de Bijbel gelijk aan geloof in de Heer? Christelijke film ‘Verbreek de betovering’ Clip 5 - Zijn de dominees en ouderlingen van de religieuze wereld werkelijk aangesteld door de Heer? Christelijke film ‘Verbreek de betovering’ Clip 6 - Is gehoorzaamheid aan dominees en ouderlingen hetzelfde als gehoorzaamheid aan God? Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 4 - De Heer klopt bij je aan:heb je Zijn stem gehoord? (1) Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 5 - De Heer klopt bij je aan:heb je Zijn stem gehoord? (2) Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 2 - Welke fouten worden al gauw gemaakt bij het verwelkomen van de Heer? ‘Kloppen aan de deur’ Christelijke film clip (1) - Wat is de belangrijkste beoefening om de komst van de Heer te verwelkomen? ‘Het gesprek’ Christelijke film clip 5 – De prachtige weerlegging door een christen van de opvattingen van een Drie-Zelf-dominee Christelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’ Clip 4 - Wat is precies het verband tussen gered zijn en het koninkrijk der hemelen binnengaan? Christelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’ Clip 5 - Het verband tussen het oordeel in de laatste dagen en het binnengaan van het koninkrijk der hemelen Christelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’ Clip 3 - Begrijpt u Paulus werkelijk? Christelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’ Clip 2 - Wat zijn de criteria om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan? Christelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’ Clip 1 - Betekent redding uitsluitend door geloof een kaartje voor het koninkrijk van de Hemel? Christelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ Clip 4 - Is het interpreteren van de Bijbel hetzelfde als het verheerlijken en getuigenis geven voor God? Christelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ Clip 5 - Het religieuze Babylon is gedoemd om ten onder te gaan door Gods toorn Christelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ Clip 3 - Waar bestond de weerstand van de farizeeërs tegen God in essentie uit? Christelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ Clip 2 Christelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ Clip 1 - De religieuze wereld is verworden tot de stad Babylon Christelijke film ‘Wat een prachtige stem’ Clip 5 - Gods oordeel van de laatste dagen is de redding van de mens Christelijke film ‘Wat een prachtige stem’ Clip 4 - Biedt vergeving van onze zonden ons werkelijk toegang tot het hemelse Koninkrijk? Christelijke film ‘Wat een prachtige stem’ Clip 3 - Zijn er geen woorden of is er geen werk van God buiten de Bijbel? Christelijke film ‘Wat een prachtige stem’ Clip 2 - Hoe kunnen we zeker weten dat de Heer Jezus al is teruggekeerd? Christelijke film ‘Wat een prachtige stem’ Clip 1 - Hoe zullen de profetieën van de terugkeer van de Heer Jezus worden vervuld? Christelijke film ‘Verbreek de ketenen en ren’ Clip 4 - Verbreek de ketenen van de religieuze farizeeërs en keer terug naar God ‘Verbreek de ketenen en ren’ Clip 3 - Ga de Bijbel voorbij: woon het feest van het hemelse koninkrijk bij met de Heer Christelijke film ‘Verbreek de ketenen en ren’ Clip 2 - Is alles wat in de Bijbel staat, Gods woord? Christelijke film ‘Verbreek de ketenen en ren’ Clip 1 - Werp de ketenen af en bestudeer de ware weg ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Clip 5 - Getuigenissen van de beleving van het oordeel voor de troon van Christus en het ontvangen van het leven ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Clip 4 - Wat is het verschil tussen Gods oordeel van de laatste dagen en het werk van de Heer Jezus? ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Clip 3 - Waar is het hemelse koninkrijk precies? ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Clip 2 - De enige manier om te worden opgenomen in het hemelse koninkrijk (2) ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Clip 1 - De enige manier om te worden opgenomen in het hemelse koninkrijk (1) ‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ film clip 6 - Kunnen we het leven verwerven door in de Bijbel te geloven? ‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ film clip 4 - Is de Bijbel echt helemaal geïnspireerd door God? ‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ film clip 3 - Wat wordt er in Openbaring bedoelt als er staat dat niemand mag toevoegen aan de profetieën? Christelijke film ‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ Clip 2 - Wat is de waarheid over de Bijbel? ‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ film clip 1 - Onthuld: zijn er woorden of werken van God naast die in de Bijbel? Christelijke film ‘Wie is mijn Heer’ Clip 5 - Alleen zij die Gods voetstappen volgen, kunnen de weg van eeuwig leven bereiken Christelijke film ‘Wie is mijn Heer’ Clip 4 – Wat is de relatie tussen God en de Bijbel? Christelijke film ‘Wie is mijn Heer’ Clip 3 – Alles over het debat “Of de Bijbel door God geïnspireerd is” Christelijke film ‘Wie is mijn Heer’ Clip 2 – Staan alle werken en woorden van God in de Bijbel? Christelijke film ‘Wie is mijn Heer’ Clip 1 – Een troosteloze kerk herleeft Christelijke film ‘WACHTEN’ Clip 6 - Hoe kunnen we de stem van God herkennen? (2) Christelijke film ‘WACHTEN’ Clip 5 - Hoe kunnen we de stem van God herkennen? (1) Christelijke film ‘WACHTEN’ Clip 7 - Almachtige God onthult mysteriën over Zijn 6000-jarig managementplan Christelijke film ‘WACHTEN’ Clip 3 - Alleen zij die Gods wil volgen zullen het hemelse koninkrijk binnengaan Christelijke film ‘WACHTEN’ Clip 2 - De wijze maagd ziet het onderscheid tussen de ware Christus en valse christussen Christelijke film ‘WACHTEN’ Clip 1 - hoe moeten we aandachtig kijken en wachten op de tweede komst van de Heer? ‘Gods naam is veranderd?!’ Clip 5 - Alleen door Gods nieuwe naam te aanvaarden kan er gelijke tred worden gehouden met de voetstappen van het lam Christelijke film ‘Gods naam is veranderd?!’ clip 4 - Is gered worden hetzelfde als worden gereinigd? ‘Gods naam is veranderd?!’ Clip 3 - Het belang van Gods naam (Nederlandse ondertiteling) ‘Gods naam is veranderd?!’ Clip 2 - Is Gods naam werkelijk onveranderlijk? (Nederlandse ondertiteling) Christelijke film ‘Gods naam is veranderd?!’ Clip 1 - Zegt God nog meer dan wat in de Bijbel staat? ‘Doorbreek de strik’ Clip 6 - Hoe God de mens redt van de invloed van Satan ‘Doorbreek de strik’ Film clip - Hoe de essentie van de religieuze farizeeërs vast te stellen ‘Doorbreek de strik’ Film clip - Verheffen de Bijbelinterpretaties van religieuze leiders God en getuigen ze van God? ‘Doorbreek de strik’ (5) Clip - Kan iemand worden gered door binnen de religie in God te geloven? ‘Doorbreek de strik’ Clip 8 - Waarom voorgangers en ouderlingen Bliksem van het oosten veroordelen