152 Gods gezag is uniek

152 Gods gezag is uniek

Couplet 1

Gods gezag is uniek; het is Zijn speciale essentie en uiting,

dat geen andere wezens bezitten, geschapen of niet geschapen.

Alleen de Schepper heeft zo’n gezag, God de Unieke heeft dit vermogen.

God heeft alles geschapen, Hij heeft gezag over hen allen.

Hij beheerst niet alleen wat planeten,

niet slechts een deel van de schepping of mensheid.

Maar hij houdt alles in Zijn machtige handen, groot of klein, zichtbaar of niet,

van de sterren tot de cellen, en alle wezens die in andere vormen bestaan.

Dat is precies wat er wordt bedoeld met het ‘alles’ dat God beheerst.

Couplet 2

Gods gezag lijkt moeilijk te bevatten, maar het is helemaal niet abstract.

Het is bij de mens elke minuut, elke dag,

de mens kan zien en voelen hoe echt het is.

Dit feit bewijst dat Gods kracht er is;

dat de mens begrijpt dat alleen God zo’n macht heeft.

God heeft alles geschapen, Hij heeft gezag over hen allen.

Hij beheerst niet alleen wat planeten,

niet slechts een deel van de schepping of mensheid.

Maar hij houdt alles in Zijn machtige handen, groot of klein, zichtbaar of niet,

van de sterren tot de cellen, en alle wezens die in andere vormen bestaan.

Dat is precies wat er wordt bedoeld met het ‘alles’ dat God beheerst.

Dit is het rijk waar God Zijn macht uitoefent,

de omvang van Zijn soevereiniteit en bewind.

Naar ‘God Zelf, de unieke III’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

152 Gods gezag is uniek