299 Gods intentie om de mens te redden zal niet veranderen

299 Gods intentie om de mens te redden zal niet veranderen

1 Hoewel mensen enig begrip hebben van Gods verschillende gezindheden, de aspecten van wat God heeft en is en het werk dat God doet, gaat het grootste deel van dit begrip niet verder dan het lezen van woorden op een pagina, of ze in principe begrijpen, of er alleen maar aan denken. Waar mensen het meest in tekortschieten, is het echte begrip en inzicht dat voortkomt uit feitelijke ervaring. Hoewel God verschillende manieren gebruikt om de harten van de mens op te wekken, is er nog een lange weg te gaan voordat de harten van de mens eindelijk opgewekt zijn.

2 Ik wil niet dat iemand het gevoel heeft dat God hem in de kou heeft laten staan, dat God hem in de steek heeft gelaten of Zich van hem heeft afgewend. Ik zou alleen graag zien dat iedereen op weg ging om te streven naar de waarheid en God probeerde te begrijpen, voortdurend moedig marcherend met een onwankelbare wil, zonder bedenkingen, zonder lasten. Het doet er niet toe wat je verkeerd hebt gedaan, ongeacht hoe ver je bent afgedwaald of hoeveel overtredingen je hebt begaan, laat geen van deze dingen lasten of overbagage worden om met je mee te dragen in je streven om God te begrijpen: ga door met marcheren. Het maakt niet uit wanneer het gebeurt, het hart van God dat de redding van de mens is, verandert nooit: dit is het kostbaarste deel van de essentie van God.

Naar ‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

299 Gods intentie om de mens te redden zal niet veranderen