200 Gods oordeel heeft me gered

200 Gods oordeel heeft me gered

1

Zonder Gods redding door oordeel zou mijn geloof nog steeds vaag en abstract zijn.

Mijn hart klampte zich vast aan religieuze opvattingen, het bevond zich in een mist waar ik niet aan kon ontsnappen.

Ik zondigde en biechtte elke dag opnieuw. Ik kon de boeien van zonde niet afwerpen.

Ik loog en bedroog de hele tijd, maar toch droomde ik ervan te worden opgenomen in het hemelse koninkrijk.

De woorden van Gods oordeel van de laatste dagen hebben mijn verdoofde hart wakkergeschud.

Ik zag duidelijk dat mijn inspanningen en lijden voor God alleen maar voor het verwerven van zegeningen waren.

Ik verrichtte transacties met God, ik had geen geweten of verstand.

Vervuld van schaamte buig ik me voor God en aanvaard Zijn oordeel met plezier.

2

Door voor de zetel van Christus het oordeel te ondergaan, heb ik Gods ware liefde geproefd.

Hoewel ik veel pijn en loutering lijd, is mijn hart stabiel en rustig.

Oordeel en tuchtiging zuiveren mijn verdorven gezindheid,

ik heb de waarheid verworven en Gods geweldige redding ontvangen.

Tegenspoed en beproevingen stalen mijn hart, mijn leven heeft er zoveel profijt van.

Ik heb ervaren dat het oordeel van God een zegen is, dat het liefde is.

Zijn rechtvaardige gezindheid is zo beminnelijk, Hij is het waard eeuwig geprezen te worden.

Ik ben dankbaar dat ik dankzij Gods oordeel een betekenisvol leven kan uitleven.

 

Gods oordeel en tuchtiging hebben me op het juiste pad van menselijk leven geleid.

Elke dag geniet ik van Gods woorden en leef ik voor God.

Met de waarheid als mijn leven, is mijn gezindheid veranderd.

Christus is de waarheid, de weg en het leven, ik zal God eeuwig liefhebben en prijzen.

200 Gods oordeel heeft me gered