286 Gods herinnering voor de mensheid

286 Gods herinnering voor de mensheid

God verheft de behoeftigen, Hij trekt ze uit het stof,

en de nederigen worden verheven.

God zal Zijn wijsheid in al haar vormen gebruiken

om de kerk te besturen in het hele universum,

en alle landen en volkeren.

Zij die eerder niet gehoorzaamden

moeten nu hun gehoorzaamheid tonen.

Allen zullen in Hem zijn, allen in onderwerping.

God heeft een herinnering voor de mensheid, God heeft een herinnering.

Je moet liefhebben, onderwerpen en verbonden zijn in het leven.

Elkaars krachten gebruiken, dienen in tolerantie en harmonie.

Dan zullen Satans plannen mislukken,

en de kerk zal goed worden opgebouwd.

En Gods plan zal op deze manier slagen.

God heeft een herinnering voor de mensheid, God heeft een herinnering.

De functies verschillen, maar er is maar één lichaam.

Ieder moet op zijn plek zijn best doen, en zijn plicht doen.

Ieder moet een vonk zijn, die zijn eigen licht uitstraalt,

volwassenheid zoeken in het leven, en God zal tevreden zijn.

God heeft een herinnering voor de mensheid, God heeft een herinnering.

Je moet geen misverstanden toestaan

waardoor je geestelijk decadent wordt,

omdat iemand op een bepaalde manier is

of op een bepaalde manier handelt.

In Gods ogen is het ongepast, in Gods ogen is het waardeloos.

Is Degene waarin je gelooft niet God? Het is geen menselijk wezen.

God heeft een herinnering voor de mensheid, God heeft een herinnering.

God heeft een herinnering voor de mensheid, God heeft een herinnering.

Naar ‘Hoofdstuk 21’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

286 Gods herinnering voor de mensheid