263 Gods beproevingen en loutering zijn voor de vervolmaking van de mens

263 Gods beproevingen en loutering zijn voor de vervolmaking van de mens

I

Gehoorzaam God als je in Hem gelooft,

beoefen de waarheid en vervul je plichten, oh, oh.

Begrijp de dingen die je moet ervaren.

Als je door oordeel en discipline gaat, oh, oh,

maar je weet niet wanneer God je behandelt

of je disciplineert, dan zal dit niet voldoende zijn.

Het is niet genoeg om loutering te doorstaan in één geval,

je moet blijven doorgaan, blijven doorgaan.

Hey, God liefhebben gaat voor altijd door, whoa, whoa.

Hey, het is een les zonder grens.

Hoe wonderlijk Gods werk in de mensen is,

hoe waardevoller en betekenisvoller het is.

Hoe moeilijker het voor jou te begrijpen is,

meer tegen jouw opvattingen ingaat,

hoe meer Gods werk jou kan overwinnen,

jou verwerven en vervolmaken.

II

Wanneer God de mens loutert, gaat hij door lijden,

groeit zijn liefde voor God, wordt Gods macht meer gezien in mensen.

Maar wanneer Gods loutering minder in de mens is,

is zijn liefde armer, is Gods macht zwakker in hem, oh, oh.

Maar hoe groter zijn loutering, pijn en kwelling,

hoe dieper hij God zal liefhebben, hij God zal liefhebben,

hoe oprechter zijn geloof in God zal zijn,

dieper zal hij God kennen, zal hij God kennen.

Hey, God liefhebben gaat voor altijd door, whoa, whoa.

Hey, het is een les zonder grens.

Hoe wonderlijk Gods werk in de mensen is,

hoe waardevoller en betekenisvoller het is.

Hoe moeilijker het voor jou te begrijpen is,

meer tegen jouw opvattingen ingaat,

hoe meer Gods werk jou kan overwinnen,

jou verwerven en vervolmaken.

III

Zij die grote loutering en discipline ondergaan,

houden diep van God, en kennen Hem grondiger.

Zij die niet een keer behandeld zijn

hebben enkel oppervlakkige kennis.

Na behandeld en gedisciplineerd te zijn,

kunnen mensen spreken van ware kennis van God.

Hoe wonderlijk Gods werk in de mensen is,

hoe waardevoller en betekenisvoller het is.

Hoe moeilijker het voor jou te begrijpen is,

meer tegen jouw opvattingen ingaat,

hoe meer Gods werk jou kan overwinnen,

jou verwerven en vervolmaken.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

263 Gods beproevingen en loutering zijn voor de vervolmaking van de mens