499 De Heilige Geest werkt meer in hen die ernaar verlangen volmaakt gemaakt te worden

499 De Heilige Geest werkt meer in hen die ernaar verlangen volmaakt gemaakt te worden

Intro

Het is tijd om je gezindheid totaal te veranderen,

dan word je bewijs van Gods glorie op aarde,

een voorbeeld van Zijn komende werk.

Couplet 1

Wat je nu doet legt enkel maar de basis,

opdat God jou gebruiken kan en jij van Hem getuigt.

Als je toegewijd bent aan dit doel dan zal je

de Heilige Geest mogen ontvangen.

Couplet 2

Richt je op maar één doel en God maakt je volmaakt.

Dit is het pad dat de Heilige Geest neemt.

Het pad waarop de Heilige Geest de mensen leidt

wordt door hen bereikt door hun eigen streven.

Refrein

Hoe hoger je doel, hoe meer je vervolmaakt wordt.

Hoe meer je de waarheid zoekt, hoe meer de Heilige Geest werkt.

Hoe groter je toewijding, hoe groter de opbrengst.

God maakt de mens volmaakt volgens zijn gesteldheid.

Couplet 3

Hoe meer je naar vervolmaking door God verlangt,

hoe meer de Heilige Geest in je zal werken.

Hoe meer je het zoeken verwaarloost en je negatief wordt,

hoe minder Hij kan werken, en Hij verlaat je langzaam.

Couplet 4

Je moet ernaar streven alles te doen met het doel

om vervolmaakt te worden, verworven, en gebruikt door God,

zodat alles in het universum

Gods daden ziet, geopenbaard in elk van jullie.

Refrein

Hoe hoger je doel, hoe meer je vervolmaakt wordt.

Hoe meer je de waarheid zoekt, hoe meer de Heilige Geest werkt.

Hoe groter je toewijding, hoe groter de opbrengst.

God maakt de mens volmaakt volgens zijn gesteldheid.

Brug

Jullie zijn meester onder alle dingen.

Laat in hun midden God genieten van jullie

getuigenis en verheerlijking.

Het bewijst dat jullie generatie het meest gezegend is.

Refrein

Hoe hoger je doel, hoe meer je vervolmaakt wordt.

Hoe meer je de waarheid zoekt, hoe meer de Heilige Geest werkt.

Hoe groter je toewijding, hoe groter de opbrengst.

God maakt de mens volmaakt volgens zijn gesteldheid.

Naar ‘Mensen wier gezindheid is veranderd, zijn zij die zijn binnengegaan in de realiteit van Gods woorden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

499 De Heilige Geest werkt meer in hen die ernaar verlangen volmaakt gemaakt te worden