969 Hoe het oordeel van Gods woorden te aanvaarden

969 Hoe het oordeel van Gods woorden te aanvaarden

1 Om jezelf te kennen, moet je weten wat je openbaart van je eigen verdorvenheid, je eigen vitale zwakke punten, je gezindheid, en je natuur en essentie. Je moet ook tot op het kleinste detail die dingen kennen die worden geopenbaard in je dagelijkse leven – je motieven, je perspectieven en je houding tegenover alles – of je nu thuis bent of in de kerk, wanneer je deelneemt aan bijeenkomsten, wanneer je het woord van God eet en drinkt, en bij elke kwestie die je tegenkomt. Door middel van deze dingen moet je jezelf leren kennen. Om jezelf op een dieper niveau te leren kennen, moet je Gods woorden integreren. Alleen door jezelf op basis van Zijn woorden te kennen, kun je resultaten bereiken.

2 Als we het oordeel van Gods woorden ontvangen, moeten we niet vrezen voor lijden of bang zijn voor pijn, en we moeten nog minder bevreesd zijn dat Gods woorden ons hart zullen doorboren. We zouden meer van Zijn uitspraken moeten lezen over hoe Hij ons oordeelt en tuchtigt, en onze verdorven essenties blootlegt, en wanneer we Gods woorden lezen, moeten we onszelf daar vaker aan afmeten. Het ontbreekt ons aan geen enkele van deze verdorvenheden – wij allemaal komen daarmee overeen. We moeten ten eerste weten dat het niet uitmaakt of Zijn woorden gemakkelijk aan te horen zijn, of ze ons een onprettig of prettig gevoel geven – we moeten ze allemaal aanvaarden. Dit is de houding die we ten aanzien van Gods woorden zouden moeten aannemen. Over wat voor houding hebben we het?

3 In ons geloof moeten we krachtig blijven beamen dat Gods woorden de waarheid zijn. Omdat ze inderdaad de waarheid zijn, moeten wij ze rationeel aanvaarden. Of we het nu wel of niet kunnen herkennen of toegeven, onze eerste houding ten opzichte van Gods woorden zou er een moeten zijn van volledige aanvaarding. Elke regel van Gods woorden gaat over een specifieke gesteldheid. Dat betekent dat geen enkele regel van Zijn uitspraken handelt over externe fenomenen, laat staan over externe regels of dat ze een eenvoudige vorm van gedrag in mensen blootstellen. Als je elke regel die door God wordt uitgesproken ziet als een blootstelling van een eenvoudige vorm van menselijk gedrag of als een extern fenomeen, dan heb je geen spiritueel begrip en begrijp je niet wat de waarheid is. Gods woorden zijn diepzinnig, hoe komt het dat ze diepzinnig zijn? Alles wat God openbaart, gaat over de verdorven gezindheden van mensen en over de diepgewortelde en essentiële factoren in hun leven. Het zijn geen externe fenomenen en in het bijzonder geen externe gedragingen. Daarom kun je niet op externe fenomenen vertrouwen om je aan Gods woorden te houden.

Naar ‘Het belang en het pad van het nastreven van de waarheid’ in Verslagen van de gesprekken van Christus

969 Hoe het oordeel van Gods woorden te aanvaarden