314 Ik ben gehecht aan God

314 Ik ben gehecht aan God

Couplet 1

Wanneer God me verlaat, wellen de tranen op in mijn ogen,

glimlacht Hij en zwaait Hij naar me.

Er is zo veel dat ik Hem wil zeggen,

maar in dit moment, ben ik sprakeloos.

Ik denk aan mijn tijden met God,

herinneringen vol vrolijkheid en gelach.

We mogen niet vergeten hoeveel God heeft gegeven om ons te redden.

Al Zijn oprechte lessen dragen hoop.

In mijn hart geprent, leiden deze mij voorwaarts.

Refrein

Wanneer ik aan Almachtige God denk,

voel ik zo’n zoetheid in mijn hart.

En hoe ik verlang, o, hoe ik verlang,

hoe ik verlang Hem opnieuw te ontmoeten!

Couplet 2

Als God me verlaat, wil ik Hem niet laten gaan.

Hij draait Zich om en zwaait naar me.

Ik wil Hem vragen bij me te blijven,

maar ik kan het niet en ik voel zo’n pijn in mijn hart.

Dag na dag drijven Zijn lessen me voorwaarts.

Standvastig in mijn hart, leiden ze me om Hem te volgen.

Elke dag zal ik Gods woorden ervaren,

en ik zal mijn plicht doen om Zijn liefde voor mij terug te betalen.

Refrein

Wanneer ik aan Almachtige God denk,

voel ik zo’n zoetheid in mijn hart.

En hoe ik verlang, o, hoe ik verlang,

hoe ik verlang Hem opnieuw te ontmoeten!

314 Ik ben gehecht aan God