317 Het gezag van de Schepper is onveranderlijk

317 Het gezag van de Schepper is onveranderlijk

Hoewel God groot gezag bezit,

is Hij principieel, rigoreus en trouw aan Zijn woord.

Dit toont dat de Schepper onbeledigbaar is

en Zijn gezag onoverkomelijk.

Hemel en aarde kunnen veranderen, Gods gezag blijft.

Alle dingen vergaan, Zijn gezag zal blijven.

Dat is het ware wezen van Gods gezag.

Het is onveranderlijk en onbeledigbaar.

Hoewel Hij het machtigst is en Hij alles beheert,

hoewel Hij over alles regeert, schaadde Hij Zijn plan nooit.

Wanneer Hij macht uitoefent, is het naar Zijn principes,

Hij volgt Zijn plan en wat Hij zegt stap voor stap.

Hemel en aarde kunnen veranderen, Gods gezag blijft.

Alle dingen vergaan, Zijn gezag zal blijven.

Dat is het ware wezen van Gods gezag.

Het is onveranderlijk en onbeledigbaar.

Alle dingen geregeerd door God

gehoorzamen de voorschriften,

waarmee Gods macht wordt gebruikt.

Niemand is vrij van de Scheppers plannen.

Niets kan de principes waarbij Zijn gezag regeert veranderen.

Hemel en aarde kunnen veranderen, Gods gezag blijft.

Alle dingen vergaan, Zijn gezag zal blijven.

Dat is het ware wezen van Gods gezag.

Het is onveranderlijk en onbeledigbaar.

Door Gods gezag overkomt geluk de gezegenden.

Dat is wat God doet.

De vervloekten zijn gedoemd.

Niemand is vrijgesteld van Gods gezag,

of kan de wetten veranderen waarmee het wordt gerbruikt.

Gezag van God wordt niet gewijzigd door verandering.

Er kan niets veranderen aan de regels van zijn uitvoering.

Hemel en aarde kunnen veranderen, Gods gezag blijft.

Alle dingen vergaan, Zijn gezag zal blijven.

Dat is het ware wezen van Gods gezag.

Het is onveranderlijk en onbeledigbaar.

Dat is hoe uniek de Schepper is.

Naar ‘God Zelf, de unieke I’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

317 Het gezag van de Schepper is onveranderlijk