214 Gezegend zijn zij die Gods nieuwe werk aanvaarden

214 Gezegend zijn zij die Gods nieuwe werk aanvaarden

I

Al wie de nu gesproken woorden van de Heilige Geest hoort is gezegend.

Het maakt niet uit hoe men vroeger was, of hoe de Heilige Geest in hen werkte.

Zij die Zijn meest recente werk volgen, zijn gezegend.

Zo niet worden ze uitgeschakeld.

Nu deze groep mensen, die Gods nieuwste werk hebben aanvaard,

waren voorbestemd vóór de eeuwen en zijn het meest gezegend van allemaal.

Je hoort Gods stem direct, je ziet Zijn verschijning.

Dus in de hemel, op aarde en door de eeuwen heen,

is er niemand meer gezegend dan jij.

II

Wees als een zuivere maagd, ontvang het nieuwe,

zoek het werk van de Heilige Geest,

en zet oude noties opzij, en gehoorzaam het werk van God vandaag.

God wil hen die 't nieuwe licht accepteren, zij die Zijn nieuwste werk kennen.

Nu deze groep mensen, die Gods nieuwste werk hebben aanvaard,

waren voorbestemd vóór de eeuwen en zijn het meest gezegend van allemaal.

Je hoort Gods stem direct, je ziet Zijn verschijning.

Dus in de hemel, op aarde en door de eeuwen heen,

is er niemand meer gezegend dan jij.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

214 Gezegend zijn zij die Gods nieuwe werk aanvaarden