59 Het heelal weerklinkt met lof voor God

59 Het heelal weerklinkt met lof voor God

I

Vol met liederen en dansen, de wereld is vol lof.

We dansen, de maan glimlacht, sterren springen; lof vult het heelal.

Almachtige God, Christus van de laatste dagen, is gekomen,

waarheden sprekend, alle naties en religies schuddend.

De uitverkorenen horen Gods stem en vereren Hem.

In Sion heeft God Zichzelf gekeerd naar het universum,

Zijn rechtvaardigheid en Zijn heiligheid onthullend.

Gods mensen, vol van vreugd, loven Hem voor altijd.

Loof God, loof God! Hallelujah!

Loof God (loof en loof Hem, loof God)!

Loof God (loof en loof Hem; loof en loof Hem)!

II

Doe je plicht, geef om Zijn wil, om van God te houden.

De harten van onze broeders en zusters zijn nauw met elkaar verbonden.

Alle mannen en vrouwen, jong en oud, loven God als één.

Jij zingt, ik dans; jij geeft getuigenis voor God, ik doe mee.

We maken de grote rode draak te schande, vereren Gods naam.

We hebben Gods rechtvaardige gezindheid gezien door Zijn werk.

Gods mensen zien Zijn glorieuze gezicht, proberen Hem te behagen,

gewillig om loyaal te zijn aan Hem, voor eeuwig.

Loof God, loof God! Hallelujah!

Loof God (loof en loof Hem, loof God)!

Loof God (loof en loof Hem; loof en loof Hem)!

III

God krijgt glorie op aarde, alle mensen zijn gelukkig.

Het leven in het koninkrijk is zo prachtig.

Er is een nieuwe hemel en aarde en een nieuw koninkrijk.

We dansen en zingen voor God en we zijn zo vrolijk.

De mooiste liederen die we kennen zingen we voor God;

de mooiste dansen, gedanst ter ere van Hem.

We geven God ons ware hart; pure, eerlijke liefde.

Gods mensen, alle schepsels, prijzen Hem voor eeuwig.

Loof God, loof God! Hallelujah!

Loof God (loof en loof Hem, loof God)!

Loof God (loof en loof Hem; loof en loof Hem)!

Oh Sion, zo’n glorie! Gods verblijf schijnt schitterend.

Het glorieuze licht stroomt door het hele heelal.

Almachtige God glimlacht gezeten op Zijn troon

en kijkt naar de vernieuwing van het heelal.

(Laten we God loven.)

Loof God, loof God! Hallelujah!

Loof God (loof en loof Hem, loof God)!

(Ga hem maar loven!)

Loof God (Hallelujah! Loof God!

Loof en loof Hem; loof en loof Hem)!

Loof God, loof God! Hallelujah!

Loof God (loof en loof Hem, loof God)!

Loof God! Hallelujah! Hallelujah!

--

59 Het heelal weerklinkt met lof voor God