57 God doet verschillend werk in verschillende tijdperken

57 God doet verschillend werk in verschillende tijdperken

In de laatste dagen is het een feit

dat 'het Woord vlees wordt'

Dat wordt bereikt door God.

I

Door Zijn feitelijke werk op aarde, zorgt God ervoor dat de mens Hem kent,

met Hem in verbintenis gaat en Zijn feitelijke daden ziet.

Hij doet de mens duidelijk zien dat Hij soms wel of geen

tekenen toont of wonderen verricht.

Dit hangt af van het tijdperk.

Dit toont dat God in staat is om tekenen en wonderen te laten zien,

maar Hij verandert Zijn werken afhankelijk van Zijn werk en het tijdperk.

Want 't is een ander tijdperk, een andere fase van Gods werk,

de daden die God ontrafelt zijn anders.

Het geloof van de mens in God is niet in tekenen, wonderen of mirakels,

maar in Zijn echte werk gedurende het nieuwe tijdperk,

gedurende het nieuwe tijdperk.

II

In de huidige fase van werk,

toont Hij geen tekenen of wonderen

die Hij deed in het tijdperk van Jezus,

omdat Zijn werk in dat tijdperk anders was.

God doet dat werk nu niet.

En sommigen denken dat Hij het niet kan doen

of God niet is omdat Hij het niet doet.

Is dat niet juist een misvatting?

God is in staat om tekenen en wonderen te tonen,

maar Hij werkt in een ander tijdperk

en doet daarom dit soort werk niet.

Want 't is een ander tijdperk,

een andere fase van Gods werk, de daden die God ontrafelt zijn anders.

Het geloof van de mens in God is niet in tekenen, wonderen of mirakels,

maar in Zijn echte werk gedurende het nieuwe tijdperk,

gedurende het nieuwe tijdperk.

III

Oh, de mens leert God kennen door de manier waarop God werkt.

Deze kennis brengt in de mens het geloof in God, in Zijn werk en daden teweeg.

Want 't is een ander tijdperk, een andere fase van Gods werk,

de daden die God ontrafelt zijn anders.

Het geloof van de mens in God is niet in tekenen, wonderen of mirakels,

maar in Zijn echte werk gedurende het nieuwe tijdperk,

gedurende het nieuwe tijdperk, gedurende het nieuwe tijdperk.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

57 God doet verschillend werk in verschillende tijdperken