336 Het oude, vuile tijdperk moet worden vernietigd door God

336 Het oude, vuile tijdperk moet worden vernietigd door God

1. O, slecht en overspelig oud tijdperk! Ik zal je verslinden! Berg Zion! Sta op om mij te verwelkomen! Wie waagt het niet op te staan en te juichen om de voltooiing van mijn managementplan, de geslaagde voltooiing van mijn verheven werk! Wie waagt het niet op te staan en onophoudelijk van vreugde te springen! Zij zullen door mijn hand de dood vinden. Ik zal iedereen rechtvaardigheid doen wedervaren zonder het minste medeleven of barmhartigheid, en zonder enige emotie. Iedereen! Sta op om mij te loven en eer aan mij te geven! Alle oneindige glorie, van eeuwigheid tot eeuwigheid, bestaat dankzij mij en is door mij in het leven geroepen. Wie zou het wagen om voor zichzelf glorie op te eisen? Wie zou het wagen om mijn glorie als iets tastbaars te behandelen? Zij zullen door mijn hand worden gedood!

2. O, wrede mensen! Ik heb jullie geschapen en jullie van alles voorzien, en ik ben jullie tot op de dag van vandaag voorgegaan, en toch weten jullie niets van mij af en hebben jullie mij niet in het minst lief. Hoe kan ik jullie dan opnieuw genade betonen? Hoe kan ik jullie redden? Ik kan jullie slechts met mijn toorn behandelen! Ik zal jullie met vernietiging terugbetalen, jullie met eeuwige tuchtiging terugbetalen. Dit is rechtvaardigheid; alleen zo kan het zijn. Mijn koninkrijk is solide en bestendig; het zal nooit instorten, maar zal tot in eeuwigheid blijven bestaan! Mijn zonen, mijn eerstgeboren zonen, mijn volk zal voor eeuwig en altijd zegeningen met mij genieten!

Naar ‘Hoofdstuk 81’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

336 Het oude, vuile tijdperk moet worden vernietigd door God