Hoofdstuk 42

Hoofdstuk 42

Groots zijn de daden van Almachtige God! Hoe wonderbaarlijk! Hoe geweldig! De zeven trompetten klinken, het geluid van de zeven donderslagen beweegt zich voort en de zeven kommen worden uitgeschonken – deze zullen terstond openlijk worden onthuld, en er kan geen twijfel zijn. Gods liefde komt dagelijks tot ons. Alleen Almachtige God kan ons redden; of we tegenspoed meemaken of zegeningen ligt volledig in Zijn handen, en wij mensen kunnen daar op geen enkele manier over beslissen. Zij die zich met heel hun hart opofferen, zullen beslist rijkelijke zegeningen ontvangen, terwijl zij die proberen hun leven te behouden het alleen maar zullen verliezen; alle dingen en alle aangelegenheden liggen in de handen van Almachtig God. Houd je passen niet meer in. Er komt een reusachtige verandering naar de hemel en aarde, waar de mens zich op geen enkele manier voor kan verschuilen. Hij zal geen andere keuze hebben dan weeklagen van bittere pijn. Volg het werk dat de Heilige Geest vandaag doet. Je moet er voor jezelf duidelijkheid over hebben tot welke stap Zijn werk is gevorderd, zonder dat anderen je eraan moeten herinneren. Keer nu zo vaak je kunt terug om in de aanwezigheid te zijn van Almachtige God. Vraag Hem om alles. Hij zal je beslist van binnen verlichten en zal je op kritieke momenten beschermen. Wees niet bang! Hij bezit je hele wezen al. Wat heb je te vrezen met Zijn bescherming en Zijn zorg? Vandaag is de volbrenging van Gods wil nabij, en wie ook maar bang is, kan alleen maar verlies leiden. Wat ik je vertel, is de waarheid. Open je geestelijke ogen: de hemel kan in een ogenblik veranderen, maar wat heb je te vrezen? Met de geringste beweging van Zijn hand worden de hemel en aarde onmiddellijk vernietigd. Wat heeft het dan voor zin voor de mens om te piekeren? Ligt niet alles in de handen van God? Als Hij de hemel en aarde opdraagt te veranderen, dan veranderen ze. Als Hij zegt dat we compleet gemaakt moeten worden, dan zullen we compleet gemaakt worden. De mens hoeft zich geen zorgen te maken, maar moet rustig voortgaan. Niettemin moet je, zo veel mogelijk, opletten en waakzaam zijn. De Hemel kan in een oogwenk veranderen! Hoe wijd de mens zijn naakte ogen ook openspert, hij zal niet veel kunnen zien. Wees nu waakzaam. Gods wil is volbracht, Zijn project is voltooid, Zijn plan is geslaagd en Zijn zonen zijn allemaal bij Zijn troon aangekomen. Samen komen ze om te oordelen over alle naties en volken met Almachtige God. Zijn die de kerk hebben vervolgd en Gods zonen kwaad hebben gedaan, zullen streng worden gestraft: dat is zeker! Zij die zich oprecht aan God geven, die alles hooghouden, zullen zeker tot in alle eeuwigheid door God worden liefgehad, zonder ooit te veranderen!

Hoofdstuk 42