965 Je kan jezelf alleen haten wanneer je jezelf waarlijk kent

965 Je kan jezelf alleen haten wanneer je jezelf waarlijk kent

1 Waarom volgen veel mensen hun vleselijke voorkeuren? Omdat ze van mening zijn dat ze zelf nogal goed zijn, dat ze juist en gerechtvaardigd zijn, dat ze geen tekortkomingen hebben, en zelfs dat ze volkomen gelijk hebben. Ze kunnen daarom handelen in de veronderstelling dat ze het recht aan hun kant hebben. Wanneer iemand herkent wat zijn werkelijke natuur is, hoe lelijk, hoe verachtelijk en hoe zielig, dan is zo iemand niet meer overdreven trots op zichzelf, niet zo extreem arrogant en niet zo zelfingenomen als tevoren. Zo’n persoon voelt: “Ik moet een deel van Gods woord serieus en op een realistische manier beoefenen. Wanneer ik dit niet doe, dan zal ik niet voldoen aan de standaard van het menszijn, en zal ik me schamen om in Gods aanwezigheid te leven.” Hij ziet zichzelf duidelijk als armzalig, als werkelijk onbeduidend. Op dat moment wordt het eenvoudig voor hem om de waarheid uit te voeren en hij lijkt enigszins te zijn hoe een mens zou moeten zijn. Alleen als mensen waarlijk een afkeer van zichzelf hebben, zijn ze in staat het vlees te verzaken. Als ze geen afkeer van zichzelf hebben, zullen ze niet in staat zijn het vlees te verzaken.

2 Jezelf waarlijk haten omvat enkele dingen: ten eerste moet je je eigen natuur kennen en ten tweede moet je jezelf zien als behoeftig en erbarmelijk, je moet zien dat je uiterst klein en onbeduidend bent, en je moet je eigen erbarmelijke en vervuilde ziel zien. Als je dit hebt bereikt en volledig ziet wat je waarlijk bent, dan verwerf je waarlijk kennis van jezelf en kun je zeggen dat je jezelf volledig hebt leren kennen. Pas dan kun je jezelf waarlijk haten, of jezelf zelfs vervloeken, en waarlijk voelen dat je zo grondig bent verdorven door Satan dat je niet eens meer op een mens lijkt. Dan, op een dag, als de dreiging van de dood verschijnt, zal zo iemand denken: ‘Dit is Gods rechtvaardige straf. God is inderdaad rechtvaardig; ik ben zo vervuild en verdorven dat ik moet worden vernietigd door God, en een ziel zoals die van mij is niet geschikt om op aarde te leven.’ Op dat moment zal deze persoon zich niet beklagen over God of God weerstaan, laat staan verraden.

Naar ‘Jezelf kennen is voornamelijk de menselijke natuur kennen’ in Verslagen van de gesprekken van Christus

965 Je kan jezelf alleen haten wanneer je jezelf waarlijk kent