259 Hoe te worden vervolmaakt

259 Hoe te worden vervolmaakt

1 Als je door God gebruikt en vervolmaakt wilt worden, moet je al deze dingen bezitten: de wil om te lijden, geloof, volharding, gehoorzaamheid, evenals het vermogen om het werk van God te ervaren, een begrip te krijgen van Zijn wil en het rekening houden met Zijn verdriet. … Het vervolmaken van een persoon is niet gemakkelijk en elke loutering die je ervaart vereist je geloof en liefde. Als je door God vervolmaakt wilt worden, is gewoonweg de straat opgaan niet genoeg en alleen jezelf inzetten voor God is ook niet genoeg. Je moet veel dingen verwerven om iemand te worden die volmaakt is gemaakt door God.

2 Wanneer je geconfronteerd wordt met lijden, moet je in staat zijn om niet naar het vlees te kijken en niet te klagen tegen God. Wanneer God Zich voor je verbergt, moet je in staat zijn om het geloof te hebben om Hem te volgen en je vorige liefde te behouden zonder deze te laten haperen of verdwijnen. Wat God ook doet, je moet je aan Zijn plan onderwerpen en meer bereid zijn je eigen vlees te vervloeken dan tegen Hem te klagen. Wanneer je voor beproevingen staat, moet je God tevreden stellen ondanks enige tegenzin om afstand te doen van iets waar je van houdt, of ondanks jammerlijk huilen. Alleen dit kan ware liefde en geloof worden genoemd.

3 Het maakt niet uit wat je werkelijke gestalte is, je moet eerst de wil bezitten om zowel ontberingen als het ware geloof te ondergaan en je moet de wil hebben om het vlees te verzaken. Je moet bereid zijn om persoonlijk ontberingen te doorstaan en verliezen te lijden betreffende je persoonlijke interesses om zodoende Gods wil te bevredigen. Je moet ook hart hebben voor spijt over jezelf, dat je in het verleden niet in staat was om God tevreden te stellen, en jezelf nu kunnen betreuren. Geen enkele van deze kan ontbreken en God zal je door deze dingen vervolmaken. Als je deze voorwaarden mist, kun je niet worden vervolmaakt.

Naar ‘Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

259 Hoe te worden vervolmaakt