Niemand kan Gods werk bevatten

God en de mens zijn geen gelijken.Gods wezen en werk zijn onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk.Als God niet al Zijn werk Zelf in persoon doet,en Zijn woorden niet onder de mensen spreekt,dan zal Zijn wil nooit begrepen worden.Zelfs zij die hun hele leven hebben toegewijd aan God zijn niet in staat de goedkeuring van God te verkrijgen.De mens zou het werk van God niet moeten definiëren.In de ogen van God is de mens minder dan een mier.Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten? De mens kan het werk van God niet definiëren.In de ogen van God is de mens minder dan een mier.Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten? Maar zonder het werk van God,hebben de beste daden van de mens geen enkele waarde,want Gods gedachten zullen altijd hoger zijn dan die van de mens.Niemand kan Gods wijsheid,Gods wijsheid bevatten.Daarom zegt God dat zij die denken dat ze God en Zijn werk doorzien waardeloos zijn,arrogant en onwetend.Satan heeft al het vlees verdorven.De natuur van de mens verzet zich tegen God.De mens is niet gelijk aan God en kan Hem geen advies geven voor Zijn werk.De mens zou het werk van God niet moeten definiëren.In de ogen van God is de mens minder dan een mier.Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten? De mens kan het werk van God niet definiëren.In de ogen van God is de mens minder dan een mier.Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten? Hoe God de mens leidt,is Zijn eigen werk.De mens moet zich onderwerpen en geen mening hebben.Want de mens is niets dan stof.Omdat we proberen God te zoeken,zouden we nooit onze noties moeten opleggen aan het werk van God,voor Hem om te overwegen.Noch moeten we onze verdorven natuur gebruiken om te proberen Gods werk te belemmeren.Zou dat ons niet tot een antichrist maken? Kunnen mensen zoals deze geloof in God claimen? De mens zou het werk van God niet moeten definiëren.In de ogen van God is de mens minder dan een mier.Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten? De mens kan het werk van God niet definiëren.In de ogen van God is de mens mi……

Nieuwe liederen over het Koninkrijk
Hymnen over het kerkleven
Gezangen Gods woorden
Nieuwste gezangen
Hymn Albums
God kennen
Getuigen van God
God loven
Getuigenissen over het evangelie
Levenservaring
Stemmingen
Klassiek
Pop
Rock
Evangelie
Country
Folk
Wereld
A capella
Koor
Overig

Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Zoekresultaten

  Thema's
  Rustig
  Stimulerend
  Fris
  Elegant
  Waardig
  Opgewekt
  Lettergrootte
  Thema's
  Download
  App Store

  Download deze gratis app waarmee u liedteksten kunt synchroniseren, wat het u makkelijk maakt ze te leren zingen!

  Delen

  Blader