Verbeter je kaliber om Gods redding te ontvangen

Verbeter je kaliber om Gods redding te ontvangen

De verbetering van het kaliber van mensen vereist dat je je mogelijkheden tot ontvangen verbetert, zodat je Gods woorden kunt begrijpen en weet hoe in overeenstemming ermee te praktiseren. Dit is het meest fundamentele vereiste. Is het geen verward geloof als jullie mij volgen, zonder te begrijpen wat ik zeg? Hoeveel woorden ik ook uitspreek, als jullie er niet kunnen komen, als jullie ze ongeacht wat ik zeg niet kunnen begrijpen, betekent dit dat jullie kaliber tekortkomen. Het is omdat jullie niet in staat zijn om te ontvangen, dat jullie niet in het minst begrijpen wat ik zeg. Op deze manier is het erg moeilijk om de beoogde resultaten te behalen. Veel dingen kunnen jullie niet direct gezegd worden en het oorspronkelijk bedoelde effect wordt niet bereikt. Daarom moeten er extra taken worden toegevoegd aan mijn werk. Het is nodig om deze taak van ‘het verbeteren van het kaliber van de mens’ bij jullie te introduceren, omdat jullie vermogen om te ontvangen, om dingen in te zien en jullie levensnormen te klein en te laag zijn. Dit is de vereiste richting, er is geen alternatief, en het moet op deze manier worden gedaan, zodat ten minste een deel van de resultaten wordt bereikt. Anders zou alles wat ik zeg voor niets zijn, en dan zouden jullie de geschiedenis ingaan als zondaars. Zouden jullie dan geen ontaarde mensen worden? Weten jullie niet wat dit werk is dat op jullie wordt uitgevoerd en wat er van jullie wordt gevraagd? Jullie zouden je eigen kaliber moeten kennen; het haalt het niet bij wat ik vraag. Vertraagt dat het werk dan niet? Met jullie huidige kaliber en karakter is er niemand van jullie die geschikt is om mijn getuige te zijn, en is er niemand die de zware verantwoordelijkheid van mijn toekomstige werk aan kan. Voelen jullie je daar niet vreselijk beschaamd over? Hoe kunnen al mijn wensen bevredigd worden als dit zo doorgaat? Je moet je leven vullen met dingen die ertoe doen. Laat de tijd niet tevergeefs voorbijgaan. Daarin ligt geen waarde. Je moet weten voor welke dingen je toegerust moet zijn. Denk niet dat je een manusje-van-alles bent. Dat in geen geval! Waar moeten we het over hebben als je niet eens de meest basale kennis hebt van de menselijkheid? Is het niet allemaal voor niets? En ten aanzien van de menselijkheid en het kaliber dat ik vraag is er niet één van jullie volledig geschikt. Het is ontzettend moeilijk iemand te vinden die geschikt is voor gebruik. Jullie geloven dat jullie grote werken voor mij kunnen doen en meer door mij toevertrouwd kunnen krijgen. Maar in feite weten jullie niet eens hoe je moet beginnen aan de lessen die voor je liggen, dus hoe zou het mogelijk zijn toegang tot diepere waarheden te krijgen? Je toegang moet methodisch en stapsgewijs plaatsvinden. Die moet niet op een chaotische manier plaatsvinden. Dat is niet goed. Begin aan het ondiepe eind; lees deze woorden regel voor regel, totdat het helder wordt en jullie het begrijpen. Elke broeder en zuster moet ten minste kunnen lezen. Ga niet gehaast over de tekst heen alsof je bloemen bewondert terwijl je voorbij galoppeert en lees niet alleen plichtmatig. Je kunt er ook gewoon naslagwerken bij gebruiken (zoals boeken over grammatica of retorica). Je hoeft geen boeken te lezen die je geest te zeer stimuleren (romans, pornografie, tijdschriften of biografieën van belangrijke mensen), want die richten meer schade aan dan dat je er profijt van zult hebben. Je moet alles waar je aan begint, leren begrijpen en onder de knie krijgen. Het doel van het verbeteren van je kaliber is niets anders dan mensen te helpen hun wezen, hun identiteit, hun status of waarde te leren kennen. Wat is het belangrijkste dat de kerken hieronder moeten binnengaan? Zijn de mensen al niet bezig hun kaliber te verbeteren? Het is belangrijk om er aan vast te houden met de scholing te beginnen; dat mag niet losgelaten worden! Jullie moeten begrijpen waarom mensen hun kaliber moeten verbeteren, hoe het kaliber kan worden verbeterd en welke aspecten binnen te gaan. Jullie moeten begrijpen wat het uitleven van een normale menselijkheid inhoudt, waarom dit werk gedaan moet worden, en hoe mensen moeten coördineren. Bij jullie scholing moeten jullie duidelijk weten welke aspecten geleerd moeten worden en hoe binnen te gaan. Jullie moeten allemaal weten wat het doel van scholing is. Is het niet om Gods woorden te begrijpen en de waarheid te binnengaan? Wat is de heersende situatie in de kerken van vandaag de dag? Als jullie mensen vragen om zich te scholen, dan vergeten ze de vreugde die te beleven is aan Gods woorden. De hele dag doen ze niets anders dan geschoold worden. Als jullie van hen eisen dat ze normale menselijkheid uitleven, letten ze alleen op het schoonmaken van hun huis, of koken, of het kopen van kookgerei. Ze denken alleen aan dit soort dingen en weten niet hoe ze een normaal kerkelijk leven moeten leiden. Je bent van je praktijk afgedwaald als je in de huidige situatie blijft. Dus waarom wordt er van je gevraagd om een geestelijk leven binnen te gaan? Geen van de dingen die je leert, helpen je te bereiken wat er van je wordt gevraagd. Het belangrijkste is nog steeds om het leven binnen te gaan. De reden om dit werk te doen, is om problemen op te lossen, waar mensen tegenaan lopen, Je kaliber verbeteren helpt je om de menselijke natuur en het wezen van de mens te leren kennen—het hoofddoel van deze kennis is dat mensen kunnen groeien in hun geestelijk leven en dat ze hun gezindheid kunnen veranderen. Het kan wel zijn dat je je goed kleedt en er goed uitziet; je kunt best inzicht en wijsheid hebben, maar uiteindelijk, als de dag komt dat je gaat werken, dan kun je het niet. Daarom moet je weten wat je nog meer zou moeten doen wanneer je je kaliber verbetert. Het doel is dat je zelf verandert. Je kaliber verbeteren komt daarbij. Het volstaat niet om, als je kaliber niet verbeterd is. Het is zelfs erger als je gezindheid niet veranderd kan worden. Het een kan niet zonder het ander. Het hebben van een normale menselijkheid betekent niet dat je een klinkend getuigenis hebt afgelegd. Wat van je gevraagd wordt, is nog niet zo eenvoudig.

Als iemands kaliber zodanig verbeterd is, dat hij of zij het verstand en de levensstijl heeft van de normale menselijkheid en toegang heeft tot het leven, alleen dan kan die persoon veranderen en getuigenis afleggen. Als de dag komt dat getuigenis moet worden afgelegd, dan is er ook behoefte om praten over veranderingen in het menselijk leven en over de kennis van God in je binnenste. Alleen de combinatie van deze twee aspecten is ware getuigenis en ware winst voor jezelf. Het volstaat niet als je alleen een verandering in de uiterlijke mens hebt, zonder innerlijke begrip. Het volstaat evenmin als je innerlijk begrip en de waarheid hebt, maar je vergeet een normale menselijkheid uit te leven. Het werk dat vandaag aan jullie verricht wordt, is niet bedoeld om aan anderen te laten zien, maar om jullie te veranderen. Je moet er eenvoudigweg op letten dat je jezelf verandert. Je kunt dagelijks schrijven en luisteren, maar dat heeft geen zin als je dat niet ook betrekt op de andere delen van je leven. Je moet betrokken zijn op elk aspect. Je moet het normale leven van een heilige leiden. Veel zusters kleden zich als rijke dames en veel broeders kleden zich als rijke mannen, waarbij ze het fatsoen van de heiligen geheel verliezen. Het eerste aspect is dat van het verbeteren van je kaliber, wat overigens bereikt kan worden. Het andere aspect dat van levensbelang is, is het eten en drinken van Gods woorden. Zou het geen verspilling van het leren zijn, als je kaliber verhoogd is, maar niet wordt toegepast, omdat je niet hebt gegeten en gedronken van Gods woorden? Beide aspecten moeten worden gecombineerd. Waarom wordt kennis van God in deze discussie over wat er van je gevraagd wordt ingebracht? Hoort dit niet bij de resultaten van het toekomstige werk? Nadat je overwonnen bent, moet je in staat zijn om getuigenis af te leggen van je eigen ervaringen. Het volstaat niet als je uiterlijke verschijning past bij een normale menselijkheid, maar je je ervaringen niet met de mond kunt belijden. Als je een normaal geestelijk leven hebt, kan je een normale menselijkheid bereiken, en veel aspecten van een normale menselijkheid leer terloops. Vind je dat de vloer vegen een bepaalde training vereist? En met mes en vork eten, uren training daarvoor is onacceptabel! Wat omvat de gewone menselijkheid? Inzicht, verstand, geweten en karakter. Als je in al deze opzichten normaal kunt doen, dan voldoet je menselijkheid aan de norm. Je moet er als een gewoon mens uitzien en je gedragen als een gelovige in God. Je hoeft geen grote hoogten te bereiken of je bezig te houden met diplomatie. Je moet gewoon een normaal mens zijn, met een normaal menselijk verstand, in staat om de dingen te doorzien en minimaal op een gewoon mens te lijken. Dat is genoeg. Alles wat vandaag van je gevraagd wordt, ligt binnen je vermogen en dwingt je in geen geval om dingen te doen die je niet kunt. Er worden geen nutteloze woorden of nutteloos werk op je toegepast. Alle lelijkheid uit je leven moet worden verwijderd. Jullie zijn bedorven door Satan en zijn doortrokken van teveel satanisch gif. Er wordt alleen van je gevraagd om deze corrupte, satanische gezindheid weg te doen, niet om een hoogstaand figuur te worden, of een beroemd of groots persoon. Dat is nutteloos. Het werk dat op jullie gedaan toegepast, past bij wat er inherent in jullie aanwezig is. Er zijn grenzen aan wat ik van mensen vraag. Als mensen vandaag de dag allemaal gevraagd werd zich als overheidsfunctionarissen te gedragen – om te oefenen om met de toon te spreken van overheidsfunctionarissen, om zich te trainen om net zoals hooggeplaatste overheidsfunctionarissen te spreken of zich te trainen in de manier en in de toon waarmee essayisten of romanschrijvers spreken, dan zou dat niet werken. Dat zou onhaalbaar zijn. In overeenstemming met het kaliber van jullie mensen, moeten jullie tenminste in staat zijn om met wijsheid en tact te spreken en om de dingen helder uit te leggen. Zo voldoen jullie aan de vereisten. Op z’n minst moeten inzicht en verstand worden bereikt. Op dit moment is het belangrijkste om afstand te doen van de corrupte satanische gezindheid . Je moet alle uitingen van lelijkheid van je af gooien. Als je dat niet doet, hoe kan je dan ooit het ultieme verstand en inzicht bereiken? Veel mensen hebben ervaren dat de tijd is veranderd en dus oefenen ze zich niet meer in nederigheid of geduld, en ze lijken ook wel alle liefde en heilig fatsoen kwijt te zijn. Dat is te gek voor woorden! Hebben ze nog een onsje gewone menselijkheid over? Hebben zij enige getuigenis van belang? Ze hebben geen enkel inzicht of verstand. Sommige afwijkende praktijken en dwalingen moeten natuurlijk gecorrigeerd worden, zoals het vastgeroeste geestelijke leven van mensen in het verleden, of de indruk die zij maakten van gevoelloosheid en zwakzinnigheid—al die dingen moeten veranderen. Verandering betekent niet dat je losgelagen raakt of vleselijke begeerten navolgt, en alles zegt wat je denkt. Achteloos spreken is niet goed! Je gedragen als een normaal mens betekent samenhangend spreken. Ja is ja en nee is nee. Houd je aan de feiten en spreek gepaste woorden. Lieg niet, bedrieg niet. Je moet weten welke grens een gewoon mens kan bereiken voor wat betreft het veranderen van gezindheid. Als je dat niet weet, kun je de werkelijkheid niet binnengaan.

Verbeter je kaliber om Gods redding te ontvangen