Oordeel begint met het huis van God

Oordeel begint met het huis van God

— De woorden van de Heilige Geest aan de gemeenten

Almachtige God, Christus van de laatste dagen, heeft woorden uitgedrukt om mensen te oordelen, te reinigen en te redden en Hij heeft het oordeelswerk verricht, beginnende met het huis van God. Almachtige God is in het oosten van de wereld verschijnen in rechtvaardigheid, majesteit, toorn en tuchtiging, en Hij heeft Zich aan de talrijke mensenscharen geopenbaard! Hiermee komen de woorden in vervulling in 1 Petrus 4:17 “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God.

Inhoudsopgave

  • 1
  • 2
  • 3

Deel twee

De woorden van Christus toen Hij door de gemeenten wandelde

(geselecteerde passage)

  • 1
  • 2
  • 3

Download