385 Oordeel door het woord kan Gods gezag beter representeren

385 Oordeel door het woord kan Gods gezag beter representeren

Couplet 1

In het werk dat Goed doet in de laatste dagen,

is het woord machtiger dan tekenen en wonderen,

het gezag van het woord overtreft wonderen.

Het toont de mens' verdorven gezindheid.

Je kunt haar zelf niet herkennen,

maar wanneer het woord haar voor je openlegt,

zul je haar ontdekken, niet ontkennen,

en het zal je volledig ovetuigen.

Voor-refrein 1

Dit is het gezag van het woord.

Dit is het resultaat dat wordt bereikt door het werk van het woord vandaag,

ja, dit is wat Gods woord kan bereiken.

Refrein

Het gezag en de macht van God

is meer dan tekenen tonen en de zieken helen,

of het uitdrijven van demonen.

Het oordeel van het woord van God

toont Zijn almacht duidelijk,

en representeert Zijn gezag.

Couplet 2

Door dit werk van oordeel en tuchtiging zal de mens zijn eigen vuile

en verdorven wezen kunnen zien,

hij zal veranderen en worden gezuiverd.

Alleen zo kan de mens waardig worden

om terug te keren voor Gods troon.

Het oordeel en de tuchtiging van het woord

maken dat de mens door God gewonnen kan worden.

Voor-refrein 2

Het oordeel van het woord,

zijn loutering en verklaring,

onthullen alle noties, motieven, verwachtingen en

onzuiverheden in het hart van de mens.

Refrein

Het gezag en de macht van God

is meer dan tekenen tonen en de zieken helen,

of het uitdrijven van demonen.

Het oordeel van het woord van God

toont Zijn almacht duidelijk,

en representeert Zijn gezag.

Brug

Alle vruchten die je krijgt door het woord zijn

groter dan die je krijgt door tekenen en wonderen.

Je ziet Zijn glorie en Zijn gezag,

niet slechts door Zijn kruisiging,

Zijn helen van de zieken, of uitdrijven van demonen,

maar meer door het oordeel van Zijn woorden, de woorden van God.

Refrein

Het gezag en de macht van God

is meer dan tekenen tonen en de zieken helen,

of het uitdrijven van demonen.

Het oordeel van het woord van God

toont Zijn almacht duidelijk,

en representeert Zijn gezag.

Het gezag en de macht van God

is meer dan tekenen tonen en de zieken helen,

of het uitdrijven van demonen.

Het oordeel van het woord van God

toont Zijn almacht duidelijk,

en representeert Zijn gezag.

Naar ‘Het mysterie van de vleeswording (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

385 Oordeel door het woord kan Gods gezag beter representeren