Wat is de inherente identiteit en waarde van de mens?

Wat is de inherente identiteit en waarde van de mens?

Jullie zijn uit de drek gehaald, in elk geval uit het slijk genomen, vuil en door God gehaat. Jullie behoorden Satan[a] toe en zijn ooit onder de voet gelopen en met drek besmeurd. Daarom wordt er gezegd dat jullie uit de drek zijn gehaald. Jullie zijn niet heilig, maar niet-menselijke voorwerpen die Satan reeds lang voor gek heeft gezet. Daarmee zijn jullie het beste te beschrijven. Besef dat jullie onzuiverheden in stilstaand water en drek zijn, en geen gewilde vangst zoals vis en garnaal. Er valt geen plezier aan jullie te beleven. Botweg gezegd, jullie zijn de meest gedegenereerde beesten van een verloederde samenleving, erger nog dan varkens en honden. Eerlijk gezegd overdrijf ik niet door jullie zo aan te spreken, maar vereenvoudig ik de kwestie ermee. Eigenlijk toon ik respect voor jullie door jullie zo aan te spreken. Jullie inzicht, spraak, gedrag als mensen, en alles in jullie leven – ook jullie toestand in de drek – tonen afdoende aan dat jullie identiteit ‘buitengewoon’ is.

Voetnoot:

a. In de oorspronkelijke tekst staat “het”.

Wat is de inherente identiteit en waarde van de mens?