108 Mensen die verkregen zijn door God bezitten de realiteit van de waarheid

108 Mensen die verkregen zijn door God bezitten de realiteit van de waarheid

I

God is een praktische God.

Al Zijn werk, elk woord van Hem, de waarheden die Hij uitdrukt zijn praktisch.

Al het andere is hol en ongegrond.

De Heilige Geest zal de mensen leiden naar de woorden van God.

Om de realiteit te betreden, moet de mens het zoeken, kennen en ervaren.

Zij die realiteit hebben en kennen zijn zij die verworven zijn door God.

Zij kennen Zijn daden door de realiteit te ervaren.

Hoe meer je samenwerkt met God, en hoe meer je je vlees disciplineert,

hoe meer God zal werken en licht op je zal werpen,

en je zal realiteit verwerven en Gods daden kennen.

II

Hij die meer realiteit kent,

kan zien wiens woorden echt zijn, en heeft minder noties.

Hoe meer ervaring, hoe meer de mensen Gods daden kennen

en hun verdorvenheid afwerpen.

Hoe meer realiteit ze hebben, hoe meer ze God kennen,

het vlees haten en de waarheid liefhebben, dichter bij Gods standaarden.

Zij die realiteit hebben en kennen zijn zij die verworven zijn door God.

Zij kennen Zijn daden door de realiteit te ervaren.

Hoe meer je samenwerkt met God, en hoe meer je je vlees disciplineert,

hoe meer God zal werken en licht op je zal werpen,

en je zal realiteit verwerven en Gods daden kennen.

III

Leef in het aanwezige licht van God, je pad van oefening zal duidelijk zijn.

Je kan jezelf bevrijden van vroegere praktijken en oude religieuze begrippen.

Nu is de focus op de realiteit.

Hoe meer de mens deze bezit,

hoe duidelijker hun kennis van de waarheid en begrip van Gods wil.

Zij die realiteit hebben en kennen zijn zij die verworven zijn door God.

Zij kennen Zijn daden door de realiteit te ervaren.

Hoe meer je samenwerkt met God, en hoe meer je je vlees disciplineert,

hoe meer God zal werken en licht op je zal werpen,

en je zal realiteit verwerven en Gods daden kennen.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

108 Mensen die verkregen zijn door God bezitten de realiteit van de waarheid