110 De waarheid beoefenen vereist een echte prijs

110 De waarheid beoefenen vereist een echte prijs

I

Bij tegenspoed, begin te bidden: "O God! Ik wens u te behagen,

tegenspoed verdragend om uw hart te behagen,

hoe lastig het ook moge zijn.

Zelfs als ik mijn leven moet geven, werk ik om u te behagen."

Met dit voornemen, wanneer je bidt, zal je sterk staan in je getuigenis.

Telkens wanneer de waarheid beoefend wordt,

elke loutering, telkens als ze worden beproefd,

telkens wanneer Gods werk voor hen is, verdragen mensen zwaar leed.

Dit is een beproeving, een strijd binnenin,

de echte prijs die betaald moet worden.

II

Als je iets wil zeggen, maar het voelt niet goed van binnen,

als het je broeders en zusters niet bevoordeelt,

als ze gekwetst kunnen worden, zeg dan niets,

maar verdraag liever de pijn en strijd binnenin,

omdat deze woorden Gods wil niet kunnen behagen.

Telkens wanneer de waarheid beoefend wordt,

elke loutering, telkens als ze worden beproefd,

telkens wanneer Gods werk voor hen is, verdragen mensen zwaar leed.

Dit is een beproeving, een strijd binnenin,

de echte prijs die betaald moet worden.

III

De strijd van binnen woedt verder, maar je bent bereid pijn te lijden,

om op te geven waar je van houdt, tegenspoed verdragend om God te behagen,

lijdend maar nooit toegevend aan het vlees, het hart van God behagend,

zo zal jij ook worden getroost.

Dit is de prijs betalen die God wenst.

Telkens wanneer de waarheid beoefend wordt,

elke loutering, telkens als ze worden beproefd,

telkens wanneer Gods werk voor hen is, verdragen mensen zwaar leed.

Dit is een beproeving, een strijd binnenin,

de echte prijs die betaald moet worden, oh ~

dit is de prijs die betaald moet worden.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

110 De waarheid beoefenen vereist een echte prijs