54 Loof Almachtige God met luide stemmen

54 Loof Almachtige God met luide stemmen

I

Almachtige God van de laatste dagen, verschijnt in het oosten.

Hij spreekt de waarheid om de mens te redden,

Hij is de verschijning van de Redder.

Gods volk hoort Zijn stem, wordt verheven tot Zijn troon.

We eten en drinken Gods woorden, we kennen de waarheden,

volledig overwonnen door Gods woord.

We gaan door beproevingen en verfijning,

we lijden intense pijn, onze corruptie wordt gereinigd.

Door koninkrijk training te aanvaarden, krijgen we de waarheid en het leven.

We prijzen Almachtige God luid, want Hij reinigt en redt onze levens.

II

Door vervolging zien we de duivels lelijke gezicht.

Satan wordt gebruikt om de mens te perfectioneren,

zodat de mens de waarheid begrijpt en God kent.

Wij haten Satan, we zullen God volgen tot het einde.

God spreekt de waarheid en overwint de mensheid,

hoewel de corruptie diep gaat.

Gods woorden oordelen en zuiveren het nageslacht van de grote draak.

In het land van de draak worden overwinnaars gemaakt.

Door koninkrijk training te aanvaarden, krijgen we de waarheid en het leven.

We prijzen Almachtige God luid, want Hij reinigt en redt onze levens.

III

God heeft Satan verslagen en God kreeg alle glorie.

Het is onweerlegbaar dat het woord van Christus

de waarheid is, en de manier van leven.

De mens moet zeker Gods nederigheid liefhebben.

Gods gezindheid is rechtvaardig, met eerbied kijken we naar Hem.

Zijn daden wonderlijk, moeilijk te doorgronden,

eindeloos prijzen we Hem volledig.

Gods macht maakt dat alle landen zich onderwerpen en Hem verheerlijken.

Door koninkrijk training te aanvaarden, krijgen we de waarheid en het leven.

We prijzen Almachtige God luid, want Hij reinigt en redt onze levens.

IV

We krijgen de weg naar eeuwig leven en prijzen God hoog met onze stemmen.

Door koninkrijk training te aanvaarden, krijgen we de waarheid en het leven.

We prijzen Almachtige God luid, want Hij reinigt en redt onze levens.

54 Loof Almachtige God met luide stemmen