469 Je zou moeten zorgen dat je je hart stil maakt voor God

469 Je zou moeten zorgen dat je je hart stil maakt voor God

1 Als je hart werkelijk stil is voor God, zul je niet gestoord worden door iets dat in de buitenwereld gebeurt en geen mens, gebeurtenis of zaak zal je aandacht vasthouden. Als je dit kunt binnengaan, zullen de negatieve toestanden of alle negatieve dingen, zoals menselijke opvattingen, levensfilosofie, abnormale relaties met mensen en gedachten in je hart, op natuurlijke wijze verdwijnen. Omdat je altijd Gods woorden overdenkt en je hart altijd dicht bij God probeert te zijn en zich bezighoudt met de huidige woorden van God, worden die negatieve dingen onbewust weggenomen. Wanneer nieuwe positieve dingen je bezighouden, zullen negatieve oude dingen geen plaats hebben, dus besteed geen aandacht aan die negatieve dingen. Je moet geen moeite doen om ze onder controle te krijgen.

2 Besteed je aandacht aan het stil worden voor God, eet en drink meer van Gods woorden en geniet ervan, zing meer hymnen die God lof brengen en geef God de kans op je in te werken, want God wil vandaag mensen persoonlijk vervolmaken en Hij wil je hart winnen; Zijn Geest beweegt je hart en als je voor God leeft, de leiding van de Heilige Geest volgend, zul je God tevreden stellen. Als je aandacht besteedt aan het leven in Gods woorden en steeds meer communiceert over de waarheid om zo de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest te verkrijgen, dan zullen al die religieuze opvattingen, eigengerechtigheid en eigendunk verdwijnen en dan zul je weten hoe te besteden aan God, hoe God lief te hebben en hoe God tevreden te stellen. Die dingen buiten God zijn dan onbewust vergeten.

Naar ‘Over je hart stil maken voor God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

469 Je zou moeten zorgen dat je je hart stil maakt voor God