Hoe moet het christendom worden begrepen?

Zheng Weiguo (Minister van een gemeentelijk departement van de centrale afdeling voor het eenheidsfront van de partij): Ik heb jaren voor het Verenigd Front gewerkt en veel religies bestudeerd. Christenen, katholieken, orthodoxen, al deze religies, ze geloven allemaal in Jezus. Maar jullie geloof in Almachtige God is anders. Volgens documenten van de CCP is De Kerk van Almachtige God niet christelijk. Jullie verkondigen het evangelie onder de vlag van het christendom aan verschillende kerkgenootschappen die jullie niet als een christelijk kerkgenootschap erkennen. Ik zal jullie nooit toestaan te geloven in Almachtige God, alleen in het christendom. De vervolging van de overheid zal minder zwaar zijn. Als je wordt opgesloten voor het geloven in Almachtige God, is je leven in groot gevaar. De CCP weet dat gelovigen in Almachtige God Christus in de laatste dagen volgen en de discipels en apostels van Christus zijn. Wat de CCP het meeste beangstigt, is het boek ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ uitgedrukt door Christus in de laatste dagen, en de hardnekkige groep die Christus in de laatste dagen volgt. We hebben de geschiedenis van het christendom bestudeerd. Waar de joden en het Romeinse rijk vooral bang voor waren, waren de discipels en apostels van Jezus. Wanneer deze mensen werden gevangen, werden ze meteen geëxecuteerd. Wanneer er geen maatregelen worden genomen om de groep die Christus van de laatste dagen volgt, te verbannen, zal binnen enkele jaren de volledige religieuze gemeenschap zijn opgenomen. Verschillende gezindten in China zijn al opgenomen door De Kerk van Almachtige God. Daar is de CCP duidelijk over. Als de CCP de Zhaoyuan-zaak niet verzonnen had, was de dag misschien al aangebroken waarop alle religies van de wereld waren opgenomen door De Kerk van Almachtige God. Als De Kerk van Almachtige God de religieuze gemeenschap opneemt, zal dat ongunstig zijn voor de positie van de CCP. Het Centraal Comité heeft daarom besloten om alles in het werk te stellen om De Kerk van Almachtige God zo snel mogelijk te verbannen. Je moet weten dat de opkomst van Bliksem uit het oosten niet alleen in China plaatsvond, maar overal ter wereld. Met een dergelijke verschuiving moet de CCP wel een massale campagne voeren om jullie te onderdrukken. Als je al in God moet geloven, moet het het christendom zijn en niet langer Almachtige God. De Kerk van Almachtige God behoort niet tot het christendom.  

Zheng Yi (Een Christen): Pa, u gaf net de reden waarom de CCP De Kerk van Almachtige God onderdrukt. Maar weet u waarom de belangrijke christelijke gezindten werden opgenomen door De Kerk van Almachtige God? Het was omdat mensen van alle gezindten en denominaties de stem van God hoorden. Toen ze de verschijning en het werk van Almachtige God zagen, besloten ze dat de Heer Jezus was teruggekeerd. Ze keerden zich allemaal tot Almachtige God. Dit is het geweldige nieuws waar gelovigen van allerlei geloofsgemeenschappen op hebben gehoopt. Pa, Christus van de laatste dagen is verschenen om te werken. En alle gezindten en denominaties van het christendom zullen zich wenden tot Almachtige God. Dit is in het verleden al gebleken. Het laat duidelijk zien dat het werk van God het christendom geschapen heeft, evenals De Kerk van Almachtige God. Het christendom is de kerk van het Tijdperk van Genade. De Kerk van Almachtige God is de kerk van het Tijdperk van het Koninkrijk. Beide behoren tot het christendom. Waarom ontkent de CCP dat De Kerk van Almachtige God onderdeel is van het christendom? De CCP is een atheïstische politieke partij, een satanisch regime dat de waarheid haat en zich tegen God verzet. Wat weten ze van het christendom? Hoe kunnen ze bepalen welke kerk tot het christendom behoort en welke niet? De CCP weet niets van het christendom. Hoe durven ze de kerk van God te veroordelen. Is het niet schaamteloos van de CCP om te doen of ze iets begrijpen waar ze geen verstand van hebben?

Zheng Rui (Een Christen): Ja, precies! De CCP heeft het christendom openlijk tot een sekte bestempeld, en de Bijbel tot een cultboek waarvan ze vele exemplaren heeft vernietigd. Ze hebben zelfs Bijbels die vanuit het buitenland kwamen in de zee gedumpt. En nu claimt de CCP dat De Kerk van Almachtige God niet tot het christendom behoort. Ieder weldenkend mens ziet waar dit eigenlijk om gaat. De CCP heeft alles gedaan om De Kerk van Almachtige God te veroordelen en het volk te overtuigen de verbanning op De Kerk van Almachtige God te steunen, om zo haar doel te bereiken om het werk van God in China te verbannen en een atheïstisch land te creëren. Dat is de ware bedoeling van de CCP! Pa, klopt het niet wat ik zeg?

Zheng Yi: Pa, de CCP is een atheïstische partij. Hoe kan ze het christendom begrijpen? Het christendom begon met de verschijning en het werk van de geïncarneerde Heer Jezus. De Heer Jezus is Christus, dus kerken die in Hem geloven, behoren tot het christendom. De Heer Jezus heeft beloofd terug te keren en de Heer Jezus is teruggekeerd. Hij is nu de geïncarneerde Almachtige God. Almachtige God is Christus in de laatste dagen. Zij die in Almachtige God geloven, geloven in Christus. Iedereen die in Christus gelooft, behoort tot het christendom. De Heer Jezus en Almachtige God zijn beiden de geïncarneerde God, maar in verschillende perioden. Zowel het geloof in de Heer Jezus als in Almachtige God is christelijk. Momenteel is De Kerk van Almachtige God het christendom. Om precies te zijn, in de laatste dagen is alleen het geloof in Almachtige God het ware christendom, aangezien de verschijning van Almachtige God – Christus van de laatste dagen – het Tijdperk van Genade heeft beëindigd en daarmee het Tijdperk van het Koninkrijk is begonnen. Alleen zij die Almachtige God Christus van de laatste dagen volgen, volgen het Lam. De Kerk van Almachtige God van Christus in de laatste dagen is een praktischer christendom.

uit het filmscenario van ‘Rode heropvoeding vanuit huis’

Gerelateerde media

 • Wat is een goede religie en wat is een boosaardige sekte?

  Dus wat is een sekte? Je zou kunnen zeggen: alles wat tegen God ingaat, alles wat zich verzet tegen door God uitgedrukt waarheden, alles wat Gods werk ontkent, afwijst of veroordeelt en mensen de duisternis in leidt en ver van God af brengt, ze boosaardig maakt omdat ze tot kwaad vervallen waardoor God Zijn toorn laat spreken. Dit soort slechte dingen horen bij een sekte.

 • Innerlijke stem van de christenen: Geven mensen die in God geloven echt niet om hun familie?

  De CCP zet vele gelovigen in God gevangen en doodt ze zelfs, wat hun families kapotmaakt, maar ze geeft de schuld aan de slachtoffers en zegt dat ze schuldig zijn door hun geloof in God. Als dat geen verdraaien van feiten is! De overheid van China is verachtelijk en wreed. Degenen die in God geloven, verdragen liever de vervolging door de overheid en prediken het evangelie om anderen te redden. Het is zo bewonderingswaardig. Dit zijn zulke deugdzame mensen!

 • De ware motieven achter de afwijzing en veroordeling van Christus door de CCP

  Of mensen het nou geloven of niet, God is vlees geworden en heeft de waarheid uitgedrukt voor de redding van de mensheid. Alleen zij die een hekel hebben aan de waarheid, zouden Christus ontkennen en zich tegen Hem verzetten. Iedereen die van de waarheid houdt, kan Gods werk aanvaarden en eraan gehoorzamen.

 • De oorsprong van de voorspoed van Bliksem uit het oosten

  Wanneer Bliksem uit het oosten wordt genoemd reageren veel broeders en zusters in de Heer verbaasd: hoe komt het dat terwijl de religieuze gemeenschap als geheel steeds meer verlaten wordt en in lager aanzien komt te staan en elke denominatie steeds behoedzamer wordt tegenover en conservatiever in het veroordelen en uitbannen van Bliksem uit het oosten, Bliksem uit het oosten toch niet alleen niet verlaten wordt of achteruitgaat, maar opkomt als een onstuitbare, rijzende golf die over het vasteland van China slaat en zich nu zelfs heeft uitgebreid tot buiten China’s grenzen naar andere landen en regio’s, en wereldwijd door meer en meer mensen wordt geaccepteerd?