239 Ik zag Gods liefde in tuchtiging en oordeel

239 Ik zag Gods liefde in tuchtiging en oordeel

I

Oh God! Hoewel ik honderden beproevingen doorstaan heb,

en de dood in de ogen gekeken heb,

stond het me toe U echt te kennen en ultieme redding te krijgen.

Als Uw oordeel en discipline, als Uw tuchtiging mij zou verlaten,

dan zou ik in duisternis leven, onder Satans domein zou ik staan.

Oh God! Ik smeek U.

Neem niet mijn grootste vertroosting weg;

schenk mij slechts een aantal woorden van troost.

Want ik geniet van Uw liefde, en van U kan ik niet scheiden,

hoe kan ik niet volledig van U houden?

II

Wat zijn de voordelen van het vlees?

Als Uw tuchtiging mij zou verlaten,

zou het zijn alsof Uw Geest me in de steek laat,

alsof U niet langer bij me bent.

Als U mijn vrijheid wegneemt, geef me dan ziekte,

dan kan ik doorgaan met mijn leven.

Maar als Uw oordeel mij zou verlaten,

heb ik niets meer om voor te leven.

Oh God! Ik smeek U.

Neem niet mijn grootste vertroosting weg;

schenk mij slechts een aantal woorden van troost.

Want ik geniet van Uw liefde, en van U kan ik niet scheiden,

hoe kan ik niet volledig van U houden?

III

Als ik Uw tuchtiging niet zou hebben,

dan is Uw liefde van mij afgedreven.

Ik ken geen woord dat dit omschrijven kan,

deze liefde gaat veel te diep voor mij.

Zonder Uw liefde zou ik een prooi voor Satan zijn,

kan ik Uw glorieuze gezicht niet zien.

Hoe zou ik verder kunnen leven?

Een donker leven dat onverdraagbaar is.

U naast me hebben is U zien, dus hoe zou ik U kunnen verlaten?

Oh God! Ik smeek U.

Neem niet mijn grootste vertroosting weg;

schenk mij slechts een aantal woorden van troost.

Want ik geniet van Uw liefde, en van U kan ik niet scheiden,

hoe kan ik niet volledig van U houden?

IV

Uw liefde heeft me pijn gegeven.

Toch heeft dit leven meer diepgang.

Het verrijkt me en verandert mij,

ik krijg de waarheid die een schepsel moet kennen.

Oh God! Ik smeek U.

Neem niet mijn grootste vertroosting weg;

schenk mij slechts een aantal woorden van troost.

Want ik geniet van Uw liefde, en van U kan ik niet scheiden,

hoe kan ik niet volledig van U houden?

239 Ik zag Gods liefde in tuchtiging en oordeel