124 Lied van de overwinnaars

124 Lied van de overwinnaars

I

Het koninkrijk groeit in deze wereld.

Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen.

Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen.

God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk.

Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Heb je ooit zegeningen ontvangen van God,

en gezocht naar de beloftes die Hij deed?

Terwijl Zijn licht je leidt,

word je zeker bevrijd van de machten van de duisternis.

In de wereld gehuld in duisternis, raak je het licht dat je leidt niet kwijt.

Je zal een meester van de hele schepping zijn, een overwinnaar voor Satan!

II

Gezegend zijn zij die zich aan God onderwerpen.

Zij zullen leven in Zijn koninkrijk. Gezegend zijn zij die God kennen.

Hij zal hen macht geven in Zijn koninkrijk.

Gezegend zijn zij die Hem zoeken. Ze zullen zich bevrijden van Satan.

Voor iedereen die zichzelf achterlaat, is er rijkdom in het koninkrijk.

Heb je ooit zegeningen ontvangen van God,

en gezocht naar de beloftes die Hij deed?

Terwijl Zijn licht je leidt,

word je zeker bevrijd van de machten van de duisternis.

In de wereld gehuld in duisternis, raak je het licht dat je leidt niet kwijt.

Je zal een meester van de hele schepping zijn, een overwinnaar voor Satan!

III

Als de grote rode draak ten val komt, zul jij opstaan met trots,

en getuigenis geven van de overwinning van God.

In het land van Sinim zul je sterk en stevig staan,

ontvang je Gods zegeningen voor je lijden.

Het universum zal in jou Gods grote glorie zien!

Heb je ooit zegeningen ontvangen van God,

en gezocht naar de beloftes die Hij deed?

Terwijl Zijn licht je leidt,

word je zeker bevrijd van de machten van de duisternis.

In de wereld gehuld in duisternis, raak je het licht dat je leidt niet kwijt.

Je zal een meester van de hele schepping zijn, een overwinnaar voor Satan!

Een overwinnaar voor Satan! Een overwinnaar voor Satan!

Een overwinnaar voor Satan!

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

124 Lied van de overwinnaars