682 Als je door Gods woorden wordt getest, word je gezegend

682 Als je door Gods woorden wordt getest, word je gezegend

1 Alle mensen zijn onderworpen aan loutering dankzij Gods woorden. Zonder de vleesgeworden God had de mens nooit op die manier door lijden gezegend kunnen worden. Anders gezegd: zij die de beproevingen van Gods woorden kunnen aanvaarden, zijn gezegende mensen. Op basis van het oorspronkelijke kaliber van mensen, hun gedrag en hun houding jegens God, zijn ze een dergelijke loutering niet waardig. Maar God heeft ze verheven, daarom hebben ze deze zegen genoten. Mensen zeiden altijd dat ze niet waardig waren om het aangezicht van God te zien of Zijn woorden te horen. Tegenwoordig is het geheel omdat God hen verheft en aan Zijn barmhartigheid te danken dat mensen door Zijn woorden gelouterd worden. Die zegen is voor ieder in de laatste dagen weggelegd − hebben jullie dit zelf ervaren?

2 In welke aspecten mensen leed en moeilijkheden moeten ondervinden, wordt door God beschikt en is niet gebaseerd op de vereisten van de mens zelf. Dit is absoluut waar. Elke gelovige dient in staat te zijn de beproevingen van Gods woorden te ondergaan en in Zijn woorden te lijden. Is dit iets wat jullie duidelijk kunnen zien? Het lijden dat je hebt ondergaan, is dus beloond met huidige zegeningen. Als je niet lijdt voor God, kun je Zijn lof niet verdienen. Misschien heb je in het verleden geklaagd. Maar hoezeer je ook hebt geklaagd, God denkt daar niet meer aan. Het is nu vandaag en er is geen reden om terug te blikken op zaken uit het verleden.

Naar ‘Oprechte liefde voor God is spontaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

682 Als je door Gods woorden wordt getest, word je gezegend