Ik doorzag de leugens van de CCP en Gods liefde haalde me terug naar Hem

Door Kemu, Zuid-Korea

Inhoudsopgave

Bedrogen door leugens van de CCP sta ik het geloof van mijn vrouw in de weg

De ongelooflijke dans- en muziekvideo van De Kerk van Almachtige God wekt mijn nieuwsgierigheid

Terwijl ik de kerk onderzoek beroert een musical mijn hart

Nu ik de waarheid heb gezien sta ik het geloof van mijn vrouw niet meer in de weg

De ervaring van ziekte brengt me vóór God

Bedrogen door leugens van de CCP sta ik het geloof van mijn vrouw in de weg

“Ik zeg het nog één keer tegen je: hou op met die onzin over God! Je mag niets meer met die religieuze mensen te maken hebben. Als ik zie dat je weer contact met hen hebt gehad, gooi ik je telefoon aan diggelen!”

“Waarom? Waarom sta je mijn geloof in de weg?” Dit vroeg mijn vrouw mij met een ontsteld gezicht.

“Waarom?! Voor je eigen bestwil, en de bestwil van ons gezin. Weet je dan niet dat de CCP optreedt tegen De Kerk van Almachtige God, en deze onderdrukt? Weet je niets af van de zaak Zhaoyuan van 28 mei 2014? Op internet staat dat Zhang Lidong, de hoofdschuldige in die zaak lid was van De Kerk van Almachtige God. Als jij je ophoudt met dat soort mensen, waag je je dan niet in het hol van de leeuw?”

Resoluut antwoorde ze: “Zhang Lidong en die anderen hoorden helemaal niet bij De Kerk van Almachtige God. Je kunt dat soort dingen die online worden gezegd gewoon niet geloven. Ik heb nu twee of drie maanden contact gehad met broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God en voor zover ik het kan zien zijn het allemaal oprechte mensen die vriendelijk en eerlijk zijn tegen anderen. Ze helpen elkaar bij moeilijkheden. Het is helemaal niet zoals online wordt gezegd.

Ik was razend en bleef niet overtuigd. “Zoek zelf op internet, dan kom je erachter of ik gelijk heb of niet.”

Mijn vrouw leidde me toen naar een stoel en zei: “Jij bent iemand die de dingen goed overdenkt. Je moet dit redelijk benaderen en volgens de feiten spreken. Je kunt niet slechts naar één kant van het verhaal luisteren! Alle belangrijke media in China zijn slechts een spreekbuis voor de CCP, ze zijn slechts gereedschap waarmee de partij de mensen kan bedriegen. Hoe geloofwaardig zijn haar verslagen? Ben je de protesten op de Tiananmenplein van 1989 vergeten? De studenten op het Tiananmenplein protesteerden tegen corruptie en voor democratische vrijheden. Maar de CCP zocht een paar onbekende mensen, liet ze bij de studenten infiltreren en liet ze daar beginnen met slaan, vernielen, plunderen, brandstichten en militaire voertuigen omver gooien. Ze veroorzaakte grote chaos en schoven de misdaden vervolgens in de schoenen van de studenten. Daarna gebruikte de CCP media zoals TV en radio om de ether te overspoelen met haar verslagen en maakte de studenten zwart als contrarevolutionaire oproerkraaiers, waarna duizenden levende en ademende studenten vermorzeld werden met haar tanks. Iedereen die de geschiedenis van de CCP kent, weet dat ze rechtvaardigheid altijd neergeslagen hebben, dat ze het bestaan van groepen of personen met een afwijkende politieke visie of mening niet tolereert. Om een dictatorschap te bereiken heeft ze altijd die groepen of mensen neergeslagen en veroordeeld, of hen zelfs onderdrukt of uitgeroeid. Iedere keer dat de CCP met geweld een religieus geloof, een beweging voor democratische rechten of protesten van etnische minderheden heeft onderdrukt, begint de partij eerst vervalste zaken te verzinnen. Dan creëert ze een enorm publiek protest, stookt het publiek op en vervolgens onderdrukt ze de beweging met geweld. Dit is een feit. In de zaak Zhaoyuan van 28 mei beschuldigt de CCP De Kerk van Almachtige God ook vals. Zorgvuldig heeft ze weer een vervalste zaak verzonnen.”

Wat ze zei, kon ik helemaal niet weerleggen, en ik dacht bij mezelf: zij heeft enkele familieleden gekend van de slachtoffers van de protesten op het Tiananmenplein en ze kent het verhaal van dichtbij. Alles wat ze zei is waar. Maar toch, zelfs al heeft het incident in Zhaoyuan niets met De Kerk van Almachtige God van doen, ik heb nog nooit contact gehad met de leden en ik heb geen idee wat voor soort kerk het is. We leven in zo’n problematische wereld – wat als ze wordt opgelicht?” Daarom verbood ik haar weer contact te hebben met wie dan ook van De Kerk van Almachtige God, knalde de deur achter me dicht en liet haar in tranen achter.

Het was een bijzonder donkere nacht, zonder maanlicht of sterren. Ik voelde me echt rot toen ik over straat liep. Ik dacht aan de tien jaren van ons huwelijk, vanaf het moment dat we elkaar ontmoetten, verliefd werden, trouwden hadden we veel meegemaakt, maar wat er ook gebeurde, we praatten erover en steunden elkaar. We hadden nooit echt grote strijd geleverd. Toch had ik haar er net van langs gegeven vanwege haar geloof – ik had het gevoel dat ik haar niet op die manier zou moeten behandelen. Maar aan de andere kant stond er op internet dat De Kerk van Almachtige God niet deugde, dus was het beter voor haar als ik haar haar geloof niet in praktijk liet brengen. Waarom kon ze me niet begrijpen? Op dat moment voelde ik me ongelooflijk moe en geërgerd. Ik haalde mijn telefoon tevoorschijn en een prachtige foto van ons gelukkig gezin flitste voor mijn ogen – de lieve glimlach van onze dochter loste al snel mijn gevoel van vermoeidheid op. Ik bedacht hoe ik de ruggengraat van het gezin was, dat ik mijn vrouw beschermde door haar haar geloof niet te laten uitoefenen en dat dit voor de bestwil van ons gezin was. Daarom moest ik stevig op mijn standpunt blijven staan.

In de periode daarna was ik bang de gevoelens van mijn vrouw voor mij te schaden en durfde dus geen grote conflicten aan te gaan en zei gewoon dat ze niet over dingen moest praten die met God te maken hadden. Ook al leek het oppervlakkig dat we normaal met elkaar op konden schieten, toch ontstond er al een kloof tussen ons.

De ongelooflijke dans- en muziekvideo van De Kerk van Almachtige God wekt mijn nieuwsgierigheid

Toen ik op een dag na mijn werk door de voordeur naar binnenkwam, hoorde ik het geluid van vrolijke muziek uit de slaapkamer komen, vergezeld door blije lachsalvo’s van mijn vrouw en dochter. Nieuwsgierig dacht ik: Hm? Het is al heel lang geleden dat ik zo’n blij geluid heb gehoord hier in huis. Sinds mijn vrouw naar Zuid-Korea is gekomen heeft ze nooit echt kunnen wennen aan de omgeving hier, omdat de levensstijl en taal anders is hier. Vooral omdat ze haar bejaarde moeder en een baan die ze leuk vond daar achterliet en ze hier geen familie of vrienden naast zich heeft, zit ze vaak alleen te huilen. Ik heb gezien hoe verdrietig en bedroefd ze was, maar ik wist nooit hoe ik haar moest troosten. Wat is dat voor een lied dat haar nu dan zoveel vreugde weet te geven? Heel stilletjes deed ik de deur open en ik zag een dans- en muziekvideo van De Kerk van Almachtige God: ‘De ware liefde van God’. Zes jonge vrouwen waren blij aan het dansen en zingen met veel gevoel en vooral hun stralende gezichten met een blije glimlach raakten mij. Ik voelde me meteen aangetrokken. Ik was heel nieuwsgierig en dacht: Wat is dit voor een soort kerk, en wat voor soort groep mensen is dit? Hoe komt het dat hun liederen en dansen zo aanstekelijk en troostend werken? Als het echt slechte mensen waren, hoe kunnen ze dan zo’n vriendelijke, oprechte glimlach hebben?

Toen mijn dochter mij zag, vroeg ze blij: “Pap, is dit geen mooi lied? Mama en ik zijn er echt dol op. Kom met ons dansen en zingen!” Ik pakte haar op, omhelsde haar, gaf haar een kus op haar gezichtje en zei toegeeflijk: “Liefje, ik ben dol op energieke, krachtige muziek en dans.” Ze schudde haar hoofd en dacht even na. “Papa, jij houdt toch van tapdansen? Mam, zet dat ene spannende liedje eens op voor hem.” Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen haar te onderbreken. Ik dacht: ik kijk gewoon even, ook al is het van De Kerk van Almachtige God, zo vaak tref ik tegenwoordig niet meer zo’n harmonieuze sfeer aan bij ons thuis. Ik hield mijn dochter vast en ging naast mijn vrouw zitten en begon te kijken. De dans- en muziekvideo ‘God heeft Zijn glorie naar het oosten gebracht’ was sterk en energiek en had een heerlijk ritme. Er sprak een echt opwindende vitaliteit uit de dans. Ik heb altijd van dans gehouden, dus ik voelde me echt aangetrokken. Toen mijn vrouw zag hoe ik erin opging, zei ze opgewonden: “Deze muziek en dans is helemaal gearrangeerd en opgenomen door de broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God. Ze zijn geen van allen beroepsmuzikanten of -dansers.” Hier moest ik wel serieus over nadenken. Hoe konden mensen zonder een professionele opleiding zo ongelooflijk goed dansen? Ze glimlachte en zei: “Het is verbazingwekkend! Zouden niet-professionele dansers zo kunnen dansen zonder Gods eigen werk en begeleiding? Je zou je nog meer verbazen als je de films zag die ze hebben gemaakt. De Kerk van Almachtige God heeft het werk van de Heilige Geest, ze heeft Gods zegen. Daarom zijn de dansen en de films zo goed gemaakt. Daar komt nog bij dat alle waarheden die in de films worden gecommuniceerd heilzaam zijn voor mensen. Al die negatieve propaganda op internet komt alleen maar van de CCP die leugens verspreidt over De Kerk van Almachtige God. Het is helemaal niet waar. Ze verspreiden deze leugens om iedereen vijandig tegenover De Kerk van Almachtige God te laten staan zodat ze het werk van God in de laatste dagen niet durven te onderzoeken. Vervolgens raken ze Gods redding kwijt.”

Toen ik hoorde wat ze zei en de bezielde blik in haar gezicht zag, werd ik nog nieuwsgieriger. Ik dacht eraan hoe ze hersteld was van haar depressie door heimwee en het gemis van haar moeder sinds ze in Almachtige God was gaan geloven. Ik zag ook dat ze geduldiger was geworden met onze dochter en niet meer boos werd. Ook was ze ongelooflijk goed voor mij gaan zorgen. Zou het echt zo kunnen zijn dat Almachtige God mijn vrouw had veranderd? Was De Kerk van Almachtige God inderdaad zo goed als ze zei? Terwijl ik dit allemaal doordacht raakte ik volkomen de kluts kwijt – ik wist niet of ik haar moest toestaan haar geloof te blijven beoefenen. Na een periode van interne strijd besloot ik zelf eens te gaan kijken of het iets was. Als het niet zo was als op internet werd gezegd, zou ik haar niet langer tegenhouden.

Terwijl ik de kerk onderzoek beroert een musical mijn hart

Tijdens het weekend, toen ik vrij had van mijn werk, ging ik naar mijn vrouw toe en zei tegen haar dat ik eens wilde gaan kijken bij De Kerk van Almachtige God. Ze was zowel verrast als blij. Toen we daar aankwamen ontvingen de broeders en zusters ons hartelijk, en ik voelde aan hun woorden, manieren en aan hoe ze op anderen reageerden dat ze vriendelijk en oprecht waren. Langzaam liet ik mijn gevoel van waakzaamheid vieren. Toen vertelde een zuster iedereen opgewonden: “Broeders en zusters, de musical Het verhaal van Xiaozhen heeft een internationale prijs gewonnen!” Uit nieuwsgierigheid vroeg ik: “Kan ik hem zien?” In koor klonk hun toestemming en de musical begon te spelen. De voor- en tegenspoed van Xiaozhen in het verhaal raakten me echt en ik bedacht hoe ik zelf ook een ‘Xiaozhen’ was. Toen ik klein was, was ik door een roerige gezinssituatie stuurloos in de maatschappij, ik had allerlei pesterijen, vernederingen en de kilte van anderen moeten ondergaan om te overleven. En nu sloofde ik me uit en werkte hard om de kost te verdienen en maakte ik van alles mee, zowel het zoete als het bittere. Door de jaren heen had ik heel wat voor- en tegenspoed meegemaakt en ik voelde me moe en verdrietig, maar hield me groot voor mijn vrouw en mijn vrienden. Wie kende er echt de pijn in mijn hart? Tegen het einde van de musical werd dit lied gezongen: “De Almachtige is barmhartig voor deze mensen die erg geleden hebben; Hij is deze mensen die bewustzijn ontberen tegelijkertijd zat, daar Hij te lang op antwoord van de mensheid heeft moeten wachten. Hij wil graag zoeken, je hart en je geest zoeken, om je water en voedsel te brengen en je op te wekken, opdat je niet langer zult dorsten en hongeren. Als je vermoeid bent en als je iets begint te voelen van de troosteloze verlatenheid van deze wereld, wees dan niet verloren, huil dan niet. Almachtige God, de Wachter, zal je komst op elk moment omarmen” (‘God zoekt je hart en je geest’ in ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’). Iedere regel van het lied verwarmde mijn verloren, lijdende ziel, en iedere gezongen noot voelde alsof een moeder haar hand naar haar verloren gewaande kind uitstak. Wat ik voelde was de roep van de liefde en ik was ongelooflijk geroerd. De tranen stroomden over mijn wangen toen de musical was afgelopen. Het was de eerste keer dat ik huilde tegenover zoveel mensen en ik voelde me wat opgelaten, dus draaide ik snel en stilletjes mijn hoofd opzij om de tranen weg te vegen. Gemeend riep ik uit: “Dat is een prachtige musical!” Ik begon voor Het verhaal van Xiaozhen te klappen.

Mijn vrouw keek me aan en zei blij en zeer geëmotioneerd tegen me: “Dat je hart door Xiaozhen’s Story is geraakt was God die je raakte! Ik weet dat de zaak Zhaoyuan van 28 mei je geschokt heeft en dat je veel over het werk van Almachtige God in de laatste dagen verkeerd hebt begrepen. Ik weet ook dat je je zorgen maakt over de veiligheid van mij en van onze dochter, dus kunnen we vandaag eens kijken wat er nu echt is gebeurd in die zaak.”

Nu ik de waarheid heb gezien sta ik het geloof van mijn vrouw niet meer in de weg

Toen draaiden de broeders en zusters een video voor mij: De waarheid blootgelegd achter de Zhaoyuan-zaak van 28 Mei. Deze video onthulde diverse belangrijke verdachte aspecten van de zaak en ontleedde ze vervolgens een voor een. Ik werd er geheel door in beslag genomen en samen met de video voerde ik mijn eigen analyse van de zaak uit om achter de waarheid te komen en de rimpels op mijn voorhoofd verdwenen geleidelijk. Ik zag hoe de leugens laag na laag aan het licht kwamen en er ontsnapte mij een lange zucht. Ik realiseerde me dat de zaak Zhaoyuan van 28 mei helemaal door de CCP zelf was verzonnen om religieuze overtuigingen te smoren en De Kerk van Almachtige God uit te roeien. De daders in de zaak, Zhang Lidong, Zhang Fan en anderen, ontkenden in hun eigen woorden dat ze leden van De Kerk van Almachtige God waren en zeiden dat ze in het geheel niet met de kerk waren verbonden. Maar de CCP sloeg in het geheel geen acht op de getuigenissen van de verdachten, ging flagrant tegen de feiten in en hield vol dat het door mensen van De Kerk van Almachtige God was gedaan. Wat nog bizarder was, was dat zelfs zonder proces of vonnis de CCP de zaak in het openbaar en definitief in de schoenen van De Kerk van Almachtige God schoof op TV en op internet. Dat allemaal om een publieke rel te veroorzaken zodat ze de kerk kon onderdrukken en wegvagen. De CCP beschuldigde de kerk valselijk en riep zo’n vervalste zaak in het leven zodat ze onbelemmerd kon beginnen christenen van de kerk als een bezetene te onderdrukken en arresteren. Het is net als bij de onderdrukking van de studentenbeweging van 4 juni 1989: eerst verzon de CCP geruchten om de patriottistische studentenbeweging als revolutionair gewelddadig af te schilderen en daarna begonnen ze met arrestaties en moorden. Geconfronteerd met de feiten werd het me eindelijk volslagen duidelijk dat de tactiek van de CCP voor het uitroeien van andersdenkenden eruit bestond om eerst geruchten te verzinnen en de feiten te verdraaien, die mensen dan vals te beschuldigen en ze vervolgens met geweld te onderdrukken. De waarheid verdraaien, de werkelijkheid verkeerd voorstellen en De Kerk van Almachtige God vals beschuldigen zodat de mensen die de waarheid niet kennen hun leugens geloven en de kerk verkeerd begrijpen is afschuwelijk! Maar wat ik nog niet begreep was dat als de broeders en zusters in De Kerk van Almachtige God oprechte mensen zijn, en helemaal niet zoals online te lezen staat, waarom de CCP de kerk dan zo verbeten vervolgt en zoveel moeite doet om die moordzaak in de schoenen van De Kerk van Almachtige God te schuiven en de leden te arresteren? Wat was er werkelijk aan de hand?

Ik deelde deze verwarring en een zuster reageerde: “Laten we eerst eens een passage uit Gods woorden lezen. ‘Satan verkrijgt zijn roem door het publiek te misleiden. Hij werpt zich vaak op als een voorvechter en rolmodel van rechtvaardigheid. Onder de vlag van het beschermen van rechtvaardigheid, schaadt hij de mens, verslindt hun ziel, en gebruikt allerlei middelen om de mens te verlammen, bedriegen en aan te sporen. Zijn doel is om zijn slechte gedrag geaccepteerd te krijgen onder de mensen en hen erin mee te lokken, om de mens te betrekken in zijn verzet tegen Gods gezag en soevereiniteit. Wanneer men echter zijn plannen, complotten en doortrapte kenmerken doorziet en niet langer door hem wil worden vertrapt en misleid, niet langer voor hem wil blijven zwoegen, er niet samen met hem gestraft en vernietigd wil worden, verandert Satan zijn eerdere vroom lijkende kenmerken en rukt hij zijn valse masker af om zijn ware slechte, wrede, lelijke en woeste gezicht te onthullen. Hij zou niets liever willen dan al diegenen uit te roeien die weigeren hem te volgen en zich verzetten tegen zijn kwade krachten. […] De reden waarom Satan geïrriteerd en furieus is, is de volgende: zijn onuitsprekelijke plannen zijn ontmaskerd; hij komt niet makkelijk weg met zijn plannen; zijn wilde ambitie en verlangen om God te vervangen en te handelen zoals God zijn neergeslagen en geblokkeerd; van zijn doel om de hele mensheid te beheersen is niets gekomen en het kan nooit worden bereikt’” (‘God Zelf, de unieke II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Nadat ze Gods woorden had voorgelezen, deelde ze de volgende communicatie: “Gods woorden leggen de wortel bloot van Satans verzet tegen God en de schade die hij toebrengt aan de mensheid. Als we dit vergelijken met de daden van de CCP die God tegenwerkt en de vervolging van de christenen door de CCP, kunnen we duidelijk zien dat dit de belichaming is van Satan, de duivel, en dat het het satanische regime is dat de waarheid het meest haat en zich tegen God verzet. Bij haar inspanningen China tot een atheïstische zone te maken staat de CCP mensen absoluut niet toe een geloof te hebben en het juiste pad in te slaan, maar wil ze alle religieuze overtuigingen uitroeien. Dit geldt vooral in de laatste dagen: de vleesgeworden Almachtige God is verschenen en is in China aan het werk en brengt daar waarheden onder woorden om de mensheid licht te brengen. Mensen van alle denominaties die echt in God geloven en de waarheid liefhebben kunnen de woorden van Almachtige God lezen en zien dat ze de waarheid zijn, en de een na de ander accepteert Zijn werk van de laatste dagen. Veel mensen hebben de waarheid leren begrijpen door Gods woorden te lezen en hebben onderscheid leren maken tussen goed en kwaad en hebben zo de kwaadaardige essentie van de CCP duidelijk gezien en zijn bereid geworden deze te verwerpen. Ze zoeken de waarheid en nemen het juiste pad in het leven. De CCP ziet dat steeds meer mensen in God gaan geloven en Hem volgen en haar ogen ontsteken in woede. Tevergeefs hoopt de CCP de mensen terug in haar kamp te kunnen slepen zodat ze haar slaven kunnen blijven en door haar vertrapt kunnen worden. Met dit doel vervolgt en onderdrukt de CCP De Kerk van Almachtige God als een bezetene en verzint ze niet alleen leugens om de kerk vals te beschuldigen en te belasteren, maar wendt ze ook allerlei verachtelijke tactieken aan. De partij heeft vaak vertrouwelijke documenten uitgebracht om een grote gewapende politie- en legermacht op de been te brengen om christenen van De Kerk van Almachtige God in het hele land in het wilde weg te arresteren en te vervolgen in een gefrustreerde poging de verspreiding van het evangelie van God tegen te houden en De Kerk van Almachtige God geheel te elimineren. Met name in de laatste paar jaren zijn er allerlei evangeliefilms en -video’s van de kerk naar het internet geüpload en Gods evangelie van het koninkrijk heeft zich als een lopend vuurtje over de wereld verspreid. De CCP heeft een slecht geweten. Ze weet dat ze ontelbare moorden heeft gepleegd sinds ze aan de macht is gekomen en dat ze allerhande soorten kwaad heeft bedreven. De bloedschuld van de christenvervolging is groot. Ze vreest dat mensen in de hele wereld Gods werk accepteren, de waarheid begrijpen, haar lelijke gezicht duidelijk zien en verwerpen, waardoor ze haar vaste voet in de wereld verliest. De wilde ambities om over de hele mensheid te regeren en als een god op te treden zouden dan in duigen vallen. Daarom is de vervolging van De Kerk van Almachtige God door de CCP geëscaleerd, en daarom heeft de CCP de zaak Zhaoyuan van 28 mei nauwgezet in elkaar gestoken om de kerk vals te kunnen beschuldigen in een poging diegenen die de waarheid niet kennen op te porren en in de war te brengen zodat ze God en De Kerk van Almachtige God gaan haten en samen met de Chinese Communistische Partij kwaad gaan doen. Hieruit kunnen we concluderen dat de CCP tegen de juiste principes en de hemel ingaat. De partij veracht God en haat de waarheid. Ze is een vijand van God, een demon die zich verzet tegen God. Maar God is almachtig en Zijn wijsheid wordt uitgevoerd op basis van het bedrog van Satan. Het lelijke gezicht van de CCP komt aan het licht door dit krankzinnige verzet en deze verdrukking en Gods uitverkoren volk kan de slechte, reactionaire natuur zelfs nog duidelijker zien. Ze weten de verachtelijke en slechte natuur te onderscheiden, hun wil om God te volgen wordt zelfs sterker en ze geven nog liever hun leven dan dat ze ophouden God te volgen. Hieruit blijkt dat hoe wreed de CCP ook is, ze de mensen er niet van kan weerhouden God te volgen, en met name het werk van God niet tegen kan houden.”

Nadat ik de woorden van Almachtige God en de communicatie van deze zuster had gehoord, begreep ik dat de CCP De Kerk van Almachtige God vervolgt omdat ze in essentie de waarheid haat en een vijand is van God. Ze wil het volk overheersen, stevig in de greep houden, maar de waarheid die Almachtige God uitdrukt raakt de mensen diep in hun hart. De CCP zou zeker niet willen dat alle mensen met God meegaan. Daarom stelt ze alles in het werk om geruchten te verzinnen en valse zaken te smeden, waarmee ze de publieke verontwaardiging voedt om De Kerk van Almachtige God te vervolgen. Zo is de zaak Zhaoyuan van 28 mei ontstaan. Mijn twijfels over De Kerk van Almachtige God waren verdwenen toen ik de waarheid eenmaal begreep. Ik had echter nog wel een zorg: Was mijn vrouw nog wel veilig, nu de CCP de kerk zo onderdrukte?

Ik doorzag de leugens van de CCP en Gods liefde haalde me terug naar Hem

Toen draaiden de broeders en zusters de film De leugen van het communisme. Er kwam een passage van Gods woorden in voor die mijn hart echt raakte. “Wij vertrouwen dat geen enkel land en geen enkele macht in de weg kan staan van wat God wil bereiken. Zij die Gods werk dwarsbomen, zich tegen het woord van God verzetten, het plan van God verstoren of aantasten zullen uiteindelijk door God worden gestraft. Wie het werk van God tart zal naar de hel worden gestuurd; elk land dat het werk van God tart zal worden vernietigd; elke natie die opstaat om zich tegen het werk van God te keren zal van de aardbodem worden weggevaagd, en zal niet meer bestaan” (‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). In deze woorden van Hem voelde ik Gods gezag en majesteit. Geen kwade macht van Satan en geen mens kan Gods werk in de weg staan. Al pijnigen de mensen in de CCP hun hersenen hoe ze De Kerk van Almachtige God kunnen belasteren en veroordelen, en arresteren en vervolgen ze de broeders en zusters op duivelse wijze, toch houden de broeders en zusters eraan vast in God te geloven en Hem te volgen en worden de films, het koorwerk en de dans- en muziekvideo’s van het evangelie die ze produceren voortdurend geheel onbelemmerd online uitgebracht. Hierdoor zag ik echt dat God enorm almachtig is en dat geen kracht Zijn werk kan tegenhouden. Mijn vrouw gelooft in God en Hij is haar steunende kracht, dus ik hoef me nergens zorgen over te maken. Toen ik dat allemaal begreep, verdwenen alle zorgen en twijfels uit mijn hart. Ik glimlachte en zei tegen mijn vrouw: “Het is goed voor jou om in Almachtige God te geloven. Ik was eerst zo blind. Ik geloofde ten onrechte wat ik had gehoord en heb zoveel leed bij jou veroorzaakt. Dat was zo verkeerd van mij. Vanaf nu steun ik je volledig in je geloof.” De tranen welden op in haar ogen en emotioneel zei ze: “Dankzij God ben je in staat geweest de leugens van de CCP te doorzien en uit de mist van verwarring te ontsnappen. Dit is Gods begeleiding en leiderschap!”

Vanaf dat moment begon ik af en toe met mijn vrouw video’s te bekijken die door De Kerk van Almachtige God waren gemaakt en hoorde ik haar over haar geloof praten. Ik dacht echter nog steeds dat vertrouwen in God een simplistische soort geloof was. Het was prima om in mijn hart in God te geloven, maar ik moest wel nog steeds de kost verdienen voor het gezin zodat we een goed leven konden hebben. Maar toen ik later een ongezonde periode had doorgemaakt, kreeg ik een geheel nieuw begrip van het geloof in God.

De ervaring van ziekte brengt me vóór God

Op een avond rond de schemering, tijdens het avondeten van ons gezin, begon ik een vreselijke pijn in mijn buik te ontwaren en het zweet liep in grote druppels van mijn gezicht. Mijn vrouw bracht me snel naar het ziekenhuis waar een gesprongen blindedarm werd gediagnosticeerd. De situatie was kritiek en ik moest onmiddellijk worden geopereerd. Ik voelde een hulpeloosheid en angst zoals ik nog nooit eerder had gevoeld. Als ik het niet haalde, hoe moesten mijn vrouw en mijn dochtertje zich in een vreemd land redden? Wie zou er voor hen zijn? Mijn vrouw zag wat ik dacht en hield mijn hand vast. Ze zei: “Ik weet waar je over in zit. God is almachtig, alles is in Zijn handen. Hij heeft ook het laatste woord over of de operatie slaagt of niet. We moeten op God leunen en wat de uitkomst van de operatie ook is, we kunnen Hem niet de schuld geven, maar we moeten ons onderwerpen aan Zijn regering en regelingen.” Ik knikte toen ik hoorde wat ze zei. Toen de deur van de operatiekamer dicht was, sloot ik mijn ogen en bad tot God. “Almachtige God! Ik ben doodsbang. Geef me alstublieft vertrouwen zodat ik niet meer bang ben. Ik ben bereid op u te leunen.” Na het gebed voelde ik me minder angstig en er kwam een uittreksel van Gods woorden uit een film bij me op: “Alles wat de mens heeft − vrede en vreugde, zegeningen en persoonlijke veiligheid − valt feitelijk allemaal onder Gods beheer, en Hij leidt het leven en beslist over het lot van elk individu” (‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Dat klopt. God is almachtig en mijn leven is in Zijn handen. Ik wist dat het slagen van mijn operatie die dag afhing van Gods regering en regelingen, dus door alles aan God over te geven hoefde ik me nergens meer zorgen over te maken. Gods woorden gaven me vertrouwen. Mijn onrustige hart bedaarde en ik was niet meer zo bezorgd over het mogelijk mislukken van de operatie. Langzaam verloor ik het bewustzijn als effect van de verdoving. Toen ik bijkwam vertelde de dokter dat de operatie geslaagd was en ik wist dat dit Gods bescherming was. Ik loofde en bedankte God steeds weer.

Later zag ik deze woorden van God: “Het eerste wat iemand moet begrijpen als hij voet zet op deze aarde, is waar mensen vandaan komen, waarom mensen leven, wie het menselijk lot dicteert, wie voorziet in en soevereiniteit heeft over het menselijk bestaan. Dit is het echte vermogen in het leven, de essentiële basis voor het menselijk overleven. Niet het leren hoe iemand zijn gezin onderhoudt of hoe hij roem en rijkdom bereikt, niet het leren hoe zich te onderscheiden in de menigte of hoe een welvarender leven te leiden en nog veel minder het leren hoe uit te blinken en met succes te concurreren met anderen. Hoewel de verschillende overlevingstechnieken die mensen in hun leven onder de knie proberen te krijgen een overvloed aan materiële veiligheid kunnen bieden, brengen ze nooit echte vrede en troost in iemands hart, maar in plaats daarvan zorgen ze ervoor dat mensen voortdurend hun richting verliezen, moeite hebben zichzelf te controleren, elke kans missen om de zin van het leven te leren; en ze creëren een onderstroom van problemen over hoe ze de dood goed het hoofd moeten bieden. Op deze manier zijn levens van mensen geruïneerd. De Schepper behandelt iedereen op een eerlijke manier en geeft iedereen een leven lang kansen om Zijn soevereiniteit te ervaren en te leren kennen, maar het is pas wanneer de dood nadert, wanneer het spook van de dood boven iemand hangt, dat men het licht begint te zien – en dan is het te laat” (‘God Zelf, de unieke III’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Na het lezen van Gods woorden klaarde mijn hart op en begreep ik dat we niet alleen maar op de wereld zijn om een middelmatig leven te leiden zodat we ons gezin te eten kunnen geven en welvarend kunnen zijn, of om benijd en bewonderd te worden door anderen, om te streven naar winst en een goede naam. We zijn schepselen en alleen door in God te geloven en Hem te vereren, de waarheid na te streven en te begrijpen, kennis over God te vergaren, duidelijk te begrijpen dat God over alle dingen in ons leven regeert en dat ons lot in Zijn handen ligt, kunnen we echt Zijn regering en regelingen gehoorzamen. Alleen op die manier kunnen we ons gedragen en mensen zijn volgens Zijn woorden, en dat is de enige manier om aan je leven betekenis en waarde te geven, het is de enige manier om dit leven niet tevergeefs te leiden. Ik dacht terug aan hoe ik eerder had gedacht dat vertrouwen in God een simplistisch soort geloof was, en dat geld verdienen voor mijn gezin was wat ik in het leven moest doen. Ik werd pas wakker toen ik die levensbedreigende ziekte had. Hoeveel geld we ook verdienen of hoe hoog onze status ook is, als we ziek worden kunnen die dingen ons lijden niet verlichten of de angst en hulpeloosheid diep in ons hart niet sussen. Op de rand van de dood kunnen geld, roem en voordeel ons onmogelijk ons leven teruggeven of ons meer tijd geven. Ik dank God. Hij was het die mij geloof en kracht gaf door Zijn woorden toen ik met ziekte werd geconfronteerd en zo bang en hulpeloos was. Hij gaf me iets ter ondersteuning zodat ik alles wat me nog te wachten stond rustig aankon. Met name door Zijn zorg en bescherming kon ik de operatie zonder problemen doorstaan. Door die ervaring heb ik echt en werkelijk ervaren dat God zowel reëel als levend is, dat Hij onze hulp en steun kan zijn op ieder moment en dat Hij ook onze sterke ruggensteun is. Wat wij als mensen gedurende ons leven zouden moeten nastreven is vertrouwen in en verering van God, plus begrip van en onderwerping aan Gods regering. Dit is alles wat we voor onze ziel nodig hebben en dat is het enige betekenisvolle leven dat we moeten trachten te bereiken. Die ervaring heeft ook mijn verkeerde indruk veranderd dat vertrouwen in God een simplistisch soort geloof was en ik nam me voor mijn geloof samen met mijn vrouw in praktijk te brengen, Gods woorden te lezen en het pad te nemen van het streven naar de waarheid en het kennen van God.

Broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God hadden gehoord dat ik ziek was geworden en kwamen me dus opzoeken in het ziekenhuis. Toen ze vernamen dat ik enige tijd niet in staat zou zijn te werken en dat ons gezin zonder bron van inkomsten zou komen te zitten, hielpen ze me een overbruggingstoelage aan te vragen en om de meeste van mijn medische kosten vergoed te krijgen. In deze koude, onverschillige maatschappij kon ik door de oprechte hulpvaardigheid van de broeders en zusters echt de warmte van familie ervaren. Gedurende de tijd dat ik met hen ben omgegaan, heb ik gezien dat het allemaal heel vriendelijke mensen zijn die op Gods woorden vertrouwen in de omgang met elkaar. Ze zijn eerlijk, oprecht en eerzaam in hun woorden en daden, en leven de mensheid na zoals christen dat behoren te doen. Ze zijn totaal anders dan de mensen waar ik mee werk – er zijn bijna geen mensen als zij meer over in de wereld. Ik heb het gevoel dat de woorden van Almachtige God mensen echt kunnen veranderen en ons op het rechte pad kunnen brengen. Bovendien is deze kerk vol liefde, hij geeft de mensen een gevoel van warmte.

Ik denk terug aan het verleden toen ik door de leugens van de CCP was verblind en steeds weer weigerde Gods werk van de laatste dagen na te streven of te onderzoeken en zelfs het geloof van mijn vrouw in de weg stond, maar God mijn redding niet opgaf. Hij liet mij de leugens van de CCP doorzien en duidelijk de duistere waarheid erachter zien door de woorden van God en de video’s die de broeders en zusters met mij deelden. Toen ik mij zorgen maakte over het resultaat van mijn operatie en in angst leefde, hebben Gods woorden mij verlicht en geleid, ze gaven me vertrouwen en kracht en zetten mijn verkeerde gezichtspunten recht. Toen ik na de operatie niet kon werken, heeft God me geholpen en ondersteund door middel van de broeders en zusters. Ik heb Gods liefde en barmhartigheid voor mij als ook het gezag en de kostbaarheid van Zijn woorden ervaren. Heel graag heb ik Gods werk van de laatste dagen aanvaard. Nu bezoek ik regelmatig bijeenkomsten met mijn vrouw en lees ik Gods woorden. Mijn hart voelt vol en blij! Ik zeg dank voor Gods redding!

Gerelateerde media

 • Verenigd met de Heer

  De Heer zei eens: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Joh. 10:27). We kunnen erachter komen of Almachtige God de wedergekeerde Heer is door samen naar De Kerk van Almachtige God te gaan en het te onderzoeken, nietwaar?”

 • Katholieke geloofsovertuigingen. Ik heb de wederkomst van de Heer verwelkomd

  Door Amy, Verenigde Staten Inhoudsopgave De troosteloze toestand van de kerk, zwakheid en verwarring Ze lost haar verwarring op en verwelkomt …

 • Zijn leden van de geestelijkheid door God benoemd? (deel 1)

  Veel katholieken geloven dat leden van de geestelijkheid rechtstreeks door God worden benoemd. Ze denken dat wanneer ze zich aan hun priesters onderwerpen, ze zich in feite aan God onderwerpen. Ah-dong hield er ook deze overtuiging op na, maar na een periode van onderzoek en zoeken veranderde hij van mening …

 • Heeft God een specifiek geslacht? Ik ontdek een nieuwe interpretatie (deel 1)

  Wanneer we het hebben over het geslacht van God, geloven veel mensen dat, omdat de Heer Jezus een man was en Hij God in de hemel Zijn Vader noemt, God mannelijk moet zijn. Maar heeft God werkelijk een specifiek geslacht? Laten we eens kijken …