De Heilige Geest werkt volgens bepaalde principes

Door Qin Shuting, provincie Shandong

Er is een tijd geweest dat ik, ondanks het onophoudelijk eten en drinken van Gods woord, nooit het licht voelde. Ik had hierover tot God gebeden maar ook daarna werd ik nog steeds niet verlicht. Daarom dacht ik: ‘Er is voor God een tijd om elke mens te verlichten dus het heeft geen zin om te proberen dit te bespoedigen’. Daarna hield ik mij aan de regels en at en dronk onbezorgd de woorden van God, ‘geduldig’ wachtend op Gods verlichting.

Tot ik op een dag de volgende woorden van God las: “Alleen als je hart vredig is voor God, zal je streven naar de waarheid en veranderingen in je gezindheid vrucht dragen. Je komt met je lasten voor God en je voelt altijd dat je te veel tekortschiet, dat je nog veel waarheden moet leren kennen, dat je nog veel in het echt moet ervaren en dat je al je zorgen aan Gods wil moet overlaten. Je moet altijd aan die dingen denken, alsof ze zo zwaar op je drukken dat je niet kunt ademen. Daarom voelt je hart zwaar (maar niet in een negatieve toestand). Alleen zulke mensen komen in aanmerking voor de verlichting van Gods woorden en invloed van Gods Geest. Vanwege hun last, omdat ze zwaar van hart zijn en, kun je zeggen, dankzij de prijs die ze hebben betaald en de kwelling die ze hebben ondergaan voor God, ontvangen zij Zijn verlichting en illuminatie. God geeft immers niemand een voorkeursbehandeling. Hij behandelt mensen altijd eerlijk en billijk. Hij zorgt echter ook niet willekeurig voor mensen en geeft niet zonder voorwaarden aan hen. Dat is één aspect van Zijn rechtvaardige gezindheid” (‘Het is heel belangrijk om te zorgen voor een goede relatie met God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Bij het overdenken van deze woorden van God begreep ik: God is een rechtvaardige God. Er is geen willekeur in Zijn voorziening aan de mens, en Hij geeft niet zonder voorwaarden aan de mens. Als mensen illuminatie en verlichting van God willen ontvangen, moeten zij hun hart stil maken voor God en een hart hebben dat naar Gods woorden verlangt en zoekt. Zij moeten de last die dit legt op hun eigen leven dragen en zoeken naar hun eigen tekortkomingen in de woorden van God. Hun last dragend, moeten zij de woorden van God doelbewust eten en drinken om Zijn wil te doen en nog dieper de waarheid te doorgronden. Alleen als men bereid is tot het betalen van deze prijs om met God te werken kan men de verlichting van God verkrijgen. Terugkijkend zie ik dat ik geen last droeg en helemaal geen hart bezat dat hunkerde om de woorden van God te eten en te drinken. Telkens als ik het boek van het woord van God oppakte, bladerde ik het door en zag dat ik deze of gene passage had gelezen, denkend dat ik een aardig beeld had van al die passages. Dan zou ik een willekeurige oude passage vinden, het vluchtig lezen en was ik klaar. Toen ik de woorden van God aan het eten en drinken was, was het voor mij voldoende om slechts de letterlijke betekenis van de woorden te begrijpen en concentreerde ik op het onderhouden van enkele regels en gebruiken. Ik zag beslist niet veel van de waarheid die ik moest binnengaan, noch stelde ik Gods hart tevreden. Ik droeg helemaal geen last om mijn eigen leven te bereiken, noch was ik ongerust dat ik niet voldoende was uitgerust met de waarheid; ik behandelde mijn eten en drinken van de woorden van God slechts met onverschilligheid. Hoe zou ik Zijn illuminatie en verlichting verkregen hebben met zo’n achteloze houding tegenover de woorden van God? Ik werkte niet echt met God en gebruikte de gedachte dat ‘er een tijd is voor God om elke mens te verlichten’ als verontschuldiging om blind te blijven wachten op Gods verlichting. Ik was werkelijk zo onwetend! Nu pas zie ik in dat, hoewel er een tijd voor God is om elke mens te verlichten – dat is inderdaad waar – er een principe schuilt achter het werk van de Heilige Geest in de mens. De mens zelf moet een sterk verlangend, zoekend hart hebben om positief en actief met God te werken. Pas dan kan de Heilige Geest werken in de mens en zijn begrip van Gods wil illumineren en verlichten, zodat hij de waarheid in Zijn woorden kan begrijpen.

O God! Ik breng dank voor uw tijdige verlichting die me de afwijking in mijn eigen ervaring deed inzien. Nu wil ik graag de omslag maken om positief en actief te werken met u, een verlangend, zoekend hart te houden, mijn last te dragen om uw woorden te eten en drinken, om te streven naar verdere verlichting die verkregen kan worden door uw woorden, om mijzelf dieper in de waarheid te doen doordringen, en om mijn leven nog meer te doen groeien.

Gerelateerde media

 • Gods woord gebruiken als een spiegel

  Nadat ik Gods werk van de laatste dagen had aanvaard, en het woord van God had gegeten en gedronken, werd het me overduidelijk dat het heel belangrijk is dat ik mezelf begrijp.

 • Wees streng voor jezelf om anderen te disciplineren

  Nadat ik dit allemaal besefte, begon ik aandacht te besteden aan mijn eigen binnengaan en eerst mijn eigen problemen op te lossen toen er dingen gebeurden.

 • Een Echt Partnerschap

  Door Fang Li, provincie Henan Onlangs dacht ik dat ik een harmonieus partnerschap was aangegaan. Mijn partner en ik konden alles bespreken, soms vroeg…

 • Jaloersheid – de geestelijke chronische ziekte

  Een zuster en ik werkten samen aan het herzien van artikelen. Toen we samenkwamen, besefte ik dat het niet uitmaakte of het nu ging om zingen, dansen, het ontvangen van Gods woord of het communiceren van de waarheid, ze was in elk opzicht beter dan ik. De broeders en zusters van het gastgezin hadden haar allemaal graag en wilden met haar praten. Hierdoor was mijn hart erg onrustig en het voelde alsof ik genegeerd werd − zelfs tot het punt waar ik dacht dat zolang zij daar was, er voor mij geen plaats was. In mijn hart begon ik te voelen dat ik haar beu was en niet bereid om haar te vergezellen bij het vervullen van onze taken. Ik hoopte dat ze zou weggaan zodat de broeders en zusters mij graag zouden hebben en mij hoog zouden achten.