Het pad … (8)

Het pad … (8)

Als God naar de aarde komt om zich onder de mensen te begeven, om met hen samen te leven, is dat niet maar voor een of twee dagen. Wellicht hebben mensen in al die tijd God min of meer gekend en misschien hebben ze belangrijke inzichten verkregen over het dienen van God en zijn ze zeer gerijpt in hun geloof in God. Hoe het ook zij, mensen begrijpen Gods gezindheid wel zo ongeveer en de uitingen van allerlei menselijke gezindheden zijn heel verschillend. Zoals ik het begrijp, zijn de verschillende uitingen van mensen geschikt voor God om te gebruiken als voorbeelden en zijn hun geestelijke activiteiten geschikt voor Hem om naar te verwijzen. Misschien is dit een aspect waarin de mensheid samenwerkt met God; het is de onbewuste samenwerking van de mensheid met God, zodat dit optreden gestuurd door God kleurrijk en levensecht is; erg levendig. Ik zeg deze dingen tot mijn broeders en zusters als de regisseur van dit toneelstuk – ieder van ons kan zijn gedachten en gevoelens uitspreken na het spelen en praten over hoe ieder van ons zijn leven binnen dit toneelstuk ervaart. We zouden zelfs een nieuw soort symposium kunnen houden om onze harten te openen en te praten over onze uitvoering, te kijken hoe God elk individu leidt, zodat we bij de volgende uitvoering in staat zijn om onze kunst naar een hoger niveau te tillen en ieder van ons zijn eigen rol op de beste manier speelt, daarmee God niet teleurstellend. Ik hoop dat mijn broeders en zusters dit serieus kunnen nemen – niemand kan dit verwaarlozen, want een rol goed spelen is niet iets dat je in een of twee dagen kunt realiseren. Hiervoor is het nodig het leven te ervaren en op de lange termijn dieper in onze echte levens te duiken en praktische ervaring op te doen met verschillende manieren van leven. Pas dan kunnen we het podium op gaan. Ik ben vol hoop voor mijn broeders en zusters en ik geloof dat jullie niet ontmoedigd raken en dat jullie ongeacht wat God doet als een brandend vuur zijn – jullie zijn nooit lauw en kunnen volhouden tot het einde, totdat Gods werk volledig geopenbaard wordt en totdat het stuk dat God regisseert zijn finale ontknoping bereikt. Andere eisen stel ik niet aan jullie. Al wat ik hoop is dat jullie vol kunnen blijven houden, dat jullie niet staan te springen om resultaten, dat jullie met mij samenwerken zodat het werk dat ik moet doen, goed gedaan wordt en dat niemand onderbrekingen of verstoringen veroorzaakt. Als dit deel van het werk voltooid is, zal God jullie alles onthullen. Nadat mijn werk voltooid is zal ik God meedelen wat jullie aandeel hierin was. Is dat niet beter? We kunnen elkaar helpen om onze doelen te bereiken. Is dat niet de beste oplossing voor iedereen? Dit zijn moeilijke tijden die van jullie vragen dat jullie een prijs betalen. Omdat ik op dit moment de regisseur ben, hoop ik dat niemand van jullie geërgerd is. Dit is het werk dat ik doe. Misschien komt er een dag dat ik overstap naar een meer geschikte “werkplek” en ik het jullie niet langer moeilijk zal maken. Ik zal jullie laten zien wat jullie bereid zijn om te zien en ik zal ook voldoen aan wat jullie bereid zijn om te horen. Maar voor nu – dit is het werk voor vandaag en ik kan jullie niet de vrije hand geven over jullie personages en jullie toestaan te doen wat jullie willen. Op die manier zou mijn werk niet eenvoudig uit te voeren zijn. Om eerlijk te zijn, het zou niet vruchtbaar zijn en het zou niet goed zijn voor jullie. Daarom moeten jullie nu door de zure appel heen bijten en wanneer de dag aanbreekt dat deze fase van mijn werk voltooid is, zal ik vrij zijn. Ik zal niet zo’n zware last meer dragen en ik zal instemmen met alles wat jullie vragen; zolang het heilzaam is voor jullie leven zal ik aan jullie wensen voldoen. Ik heb nu een zware verantwoordelijkheid op me genomen. Ik kan niet ingaan tegen de geboden van God de Vader en ik kan de plannen voor mijn werk niet verstoren. Ik kan mijn persoonlijke zaken niet regelen door mijn werkzaken. Ik hoop dat jullie hier allemaal begrip voor hebben en mij kunnen vergeven omdat alles wat ik doe volgens de wil van God de Vader is. Ik doe wat Hij wil dat ik doe, wat dat ook is en ik ben niet bereid om Zijn boosheid of toorn op te wekken. Ik doe slechts wat ik moet doen. Daarom, omwille van God de Vader, raad ik jullie aan om nog een korte tijd vol te houden. Niemand hoeft zich zorgen te maken. Nadat ik heb afgemaakt wat ik moet doen, kunnen jullie doen wat jullie willen en zien wat jullie willen zien, maar ik moet het werk dat ik moet doen voltooien.

In dit stadium van het werk wordt een groot geloof en veel liefde van ons gevraagd. We zouden kunnen struikelen door een kleine onzorgvuldigheid omdat dit stadium van het werk anders is dan alle andere. Wat God aan het perfectioneren is, is het geloof van de mensheid – dit is niet zichtbaar of voelbaar. Wat God doet is woorden veranderen in geloof, in liefde en in leven. De mensen moeten een punt bereiken waarop ze honderden louteringen hebben doorgemaakt en een groter geloof hebben dan dat van Job. Ze moeten verschrikkelijk lijden en allerlei soorten martelingen doormaken zonder op enig moment van God weg te gaan. Als ze gehoorzaam zijn tot aan de dood en een groot geloof in God hebben, dan is dit stadium van Gods werk voltooid. Dat is het werk dat ik op me heb genomen. Daarom hoop ik dat mijn broeders en zusters mijn moeilijkheden kunnen begrijpen en niets anders van mij eisen. Dit is wat God de Vader van mij vraagt en aan die realiteit kan ik niet ontkomen. Ik moet het werk doen dat ik moet doen. Alles wat ik hoop is dat jullie niet irrationeel worden, dat jullie meer inzicht verkrijgen en dingen niet te simpel bekijken. Jullie manier van denken is te kinderachtig, te naïef. Gods werk is niet zo eenvoudig als je misschien zou denken, dat Hij gewoon doet wat Hij wil doen. Als dat zo zou zijn zou Zijn plan instorten. Denken jullie niet ook? Ik doe het werk van God. Ik doe niet zo maar wat klusjes voor mensen, waarbij ik doe waar ik zin in heb en zelf beslis of ik wel of niet wat doe. Zo simpel is het op dit moment niet. Ik ben door de Vader gezonden als regisseur – denken jullie dat ik dat zelf heb geregeld of daar zelf voor heb gekozen? Het denken van mensen onderbreekt altijd het werk van God. Daarom zijn er nadat ik een tijdje heb gewerkt, veel vragen van mensen die ik niet heb kunnen beantwoorden en hebben mensen hun mening over mij bijgesteld. Jullie moeten allemaal helderheid hebben over deze ideeën die jullie hebben – ik hoef ze niet een voor een uit te leggen. Ik kan niets anders doen dan het werk dat ik doe te verklaren; mijn gevoelens zijn hier in het geheel niet door gekwetst. Zodra jullie dat hebben begrepen, kunnen jullie ervan denken wat jullie willen. Ik zal er niet moeilijk over doen omdat dit de manier is waarop God werkt. Ik hoef dit niet allemaal uit te leggen. Ik ben alleen gekomen om het werk van de woorden te voltooien, om te werken en op te treden in het sturen van woorden. Over de rest hoef ik niet veel te zeggen en ik ben niet in staat om iets anders te doen. Alles wat ik te zeggen heb, heb ik uitgelegd. Alles wat jullie daarvan denken is goed en maakt me niet uit. Maar ik wil jullie er toch aan herinneren dat Gods werk niet zo eenvoudig is als jullie denken dat het is. Hoe minder het overeen komt met wat mensen denken, des te groter is de betekenis en hoe meer het overeen komt met wat mensen denken, des te minder waardevol is het en zonder echte betekenis. Overweeg deze woorden zorgvuldig – ik zeg alleen dit ene hierover en jullie kunnen zelf de rest analyseren. Ik zal dat niet verder uitleggen.

Mensen stellen zich voor dat God dingen op een bepaalde manier doet, maar was gedurende het afgelopen jaar ongeveer, dat wat we hebben gezien en ervaren van Gods werk werkelijk in overeenstemming met wat mensen denken? Vanaf de schepping van de wereld tot nu is niet één persoon in staat geweest om de stadia of de regels van Gods werk te vatten. Als ze dat wel zouden kunnen, waarom herkennen die religieuze leiders dan niet dat God op dit moment zo werkt? Hoe komt het dat zo weinig mensen de realiteit van vandaag begrijpen? Hieruit kunnen we afleiden dat niemand Gods werk begrijpt – mensen kunnen dingen alleen doen volgens de leiding van Zijn Geest, maar ze kunnen niet zo maar regels toepassen op Zijn werk. Als je het beeld en het werk neemt van Jezus en dat vergelijkt met Gods werk op dit moment, is dat net als het Joodse volk dat Jezus afmeet aan het idee van[a] Jehova. Is dat niet een verlies? Zelfs Jezus wist niet wat Gods werk van de laatste dagen zou zijn; al wat Hij wist was dat wat Hij moest voltooien het werk was van Zijn kruisiging. Hoe zouden anderen het dan kunnen weten? Hoe zouden zij kunnen weten welk werk God zal gaan doen in de toekomst? Hoe zou God Zijn plan kunnen openbaren aan mensen, die bezet zijn door Satan? Is dat niet dwaas? Wat God jou toestaat om te weten en te begrijpen is Zijn wil. Hij staat je niet toe om na te denken over Zijn toekomstige werk. Alles wat we moeten doen, is geloven in God en de dingen doen volgens Zijn leidraad, daadwerkelijke problemen praktisch oplossen, de dingen niet moeilijker maken voor God of narigheid voor Hem veroorzaken. We zouden gewoon moeten doen wat we moeten doen – zo lang we aanwezig kunnen zijn in Gods huidige werk is dat genoeg! Dat is het pad waarop ik jullie leid. We moeten gewoon voortgaan en God zal niemand van ons te kort doen. In dit afgelopen jaar van geweldige ervaringen hebben jullie heel veel verkregen; ik geloof dat jullie dit niet zwaar zal vallen. Het pad waarop ik jullie leid is mijn werk, mijn verantwoordelijkheid en het was lang geleden zo vastgesteld door God zodat we voorbestemd zouden zijn om zo ver te komen, tot vandaag. Dat we dit hebben kunnen doen is onze grote zegen en ondanks dat het geen gemakkelijke pad was, is onze vriendschap eeuwig en zal die stand houden door de eeuwen heen. Of er nu gejuich en gelach was of droefenis en tranen, ze vormen allemaal onze mooie herinneringen! Misschien moeten jullie weten dat ik niet veel tijd heb voor mijn werk. Ik heb zo veel werkprojecten en ik kan niet vaak bij jullie zijn. Ik hoop dat jullie mij kunnen begrijpen – omdat onze oorspronkelijke vriendschap nog steeds hetzelfde is. Misschien zal ik op een dag weer voor jullie verschijnen en ik hoop dat jullie het niet moeilijk maken voor mij. Ik ben tenslotte anders dan jullie. Ik reis veel rond voor mijn werk en ik breng mijn leven niet alleen maar een beetje rondlummelend in hotels door. Onafhankelijk van hoe jullie zijn, doe ik gewoon wat ik moet doen. Ik hoop dat de dingen die we in het verleden samen hebben beleefd onze vriendschap zullen laten doorbloeien.

Je zou kunnen zeggen dat het pad door mij is geopend en of het nu bitter of zoet was, ik heb de weg gewezen. Dat het mogelijk was om door te gaan tot aan deze dag is allemaal te danken aan Gods genade. Er zijn er misschien die mij bedanken en er zijn misschien mensen die over mij klagen, maar dat is allemaal niet belangrijk. Het enige wat ik wil zien is dat wat met deze groep mensen bereikt moet worden, ook daadwerkelijk is bereikt. Dat zou gevierd moeten worden. Ik neem het dus de mensen die over mij klagen niet kwalijk; het enige wat ik wil is mijn werk zo snel mogelijk te voltooien zodat Gods hart spoedig gerust moge zijn. Op dat moment zal ik geen enkele zware last dragen en zullen geen zorgen Gods hart verzwaren. Zijn jullie bereid om op een betere manier mee te werken? Is niet Gods werk goed doen een beter doel voor onze worstelingen? Het kan echt wel gezegd worden dat we talloze beproevingen hebben ondergaan en alle vreugde en verdriet in deze tijd hebben ervaren en in het algemeen was het optreden van ieder persoon op zich bijna acceptabel. Wellicht wordt er in de toekomst meer aangenaam werk van jullie verwacht, maar blijf niet hangen bij gedachten aan mij; doe gewoon wat jullie moeten doen. Wat ik moet doen is bijna daar en ik hoop dat jullie altijd trouw zullen blijven en dat jullie niet nostalgisch zullen worden over mijn werk. Jullie moeten weten dat ik slechts gekomen ben om een stadium van het werk te voltooien, zeker niet om al Gods werk te doen. Dat is iets dat jullie moeten begrijpen. Denk daar niet anders over. Gods werk heeft meer wegen nodig om voltooid te worden; jullie kunnen niet altijd op mij steunen. Misschien hebben jullie lang geleden al gezien dat wat ik doe slechts een deel is van het werk; het vertegenwoordigt niet Jehova of Jezus. Gods werk is verdeeld in vele stadia, wees dus niet te star. Zo lang ik aan het werk ben, moeten jullie naar mij luisteren. Gods werk is in elk tijdperk anders geweest; het blijft niet hetzelfde en het is niet altijd hetzelfde liedje. Zijn werk past bij elke tijd en het verandert met de tijden. Omdat jij bent geboren in deze tijd, moet je Gods woorden eten en drinken en Zijn woorden lezen. De dag zal komen dat mijn werk verandert en jullie door moeten gaan met wat jullie moeten doen. Er kunnen geen fouten zijn in Gods werk. Hoe de buitenwereld ook verandert, God kan niet fout zijn en Zijn werk kan niet fout zijn. Het is alleen zo dat soms het oude werk van God voorbij gaat en Zijn nieuwe werk begint. Je kunt echter niet zeggen dat omdat het nieuwe werk is begonnen het oude werk fout was. Dat is een dwaling! Je kunt van Gods werk niet zeggen dat het goed of fout is, het kan alleen vroeger of later zijn. Dit is de gids voor het geloof in God van mensen en hij kan absoluut niet worden genegeerd.

Voetnoot:

a. De originele tekst bevat niet de frase ‘het idee van’.

Het pad … (8)