Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3

De zegevierende Koning zit op Zijn eretroon. Hij heeft met succes verlossing gebracht en leidde Zijn gehele volk mee om in glorie te verschijnen. Het gehele universum ligt in Zijn handen. Met Zijn goddelijke wijsheid en macht bouwt en versterkt Hij Sion; met Zijn majesteit oordeelt Hij over deze slechte wereld. Hij oordeelt over alle landen en volkeren, het land, de zeeën en alles wat daar in leeft, en hen die dronken zijn van de wijn der ontucht. God zal zeker over hen oordelen en Hij zal zeker Zijn majesteit tonen in Zijn woede tegen hen. Hij zal onmiddellijk oordelen, zonder verder uitstel. Het vuur van Zijn woede zal hun gruwelijke misdaden wegbranden. Elk moment kan het ongeluk over hen komen, ze kunnen het niet ontvluchten en zich nergens verbergen. Wenend en tandenknarsend zullen ze hun ondergang tegemoet gaan.

De zegevierende geliefde zonen van God zullen zeker in Sion blijven en het nooit verlaten. Alle volkeren zullen goed luisteren naar Zijn stem en nauwkeurig letten op wat Hij doet. Hun lovende stemmen voor Hem zullen nooit zwijgen. De enige ware God is verschenen! We zullen zeker van Hem zijn in gedachten en Hem op de voet volgen, we zullen ons best doen zonder aarzelen voorwaarts te snellen. Het einde van de wereld ontvouwt zich voor onze ogen. Een deugdelijk leven van de kerk en de mensen, zaken en dingen om ons heen maakt onze training intensiever. Neem snel ons hart terug, dat de wereld zo liefheeft! Neem onze blik terug, die zo vertroebeld is! We zullen niet verder treden, tenzij we de grenzen overschrijden; en we zullen onze tong in toom houden, zodat we door Gods woorden mogen leven. We zullen niet langer meer twisten over ons eigen winsten en verliezen. Laat het los, die hang naar de profane wereld en weelde! Bevrijd jezelf van de gebondenheid aan je man en je dochters en je zonen! Laat ze los, je meningen en vooroordelen! Word wakker, er is zo weinig tijd! Kijk op in je ziel, kijk op, en laat God het heft in handen nemen. Word niet zoals Lots vrouw, want hoe treurig is het om achtergelaten te worden! Hoe treurig inderdaad! Word wakker!

Hoofdstuk 3