264 Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde

264 Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde

I

Ik heb ernaar verlangd u te zien, God.

Ik wil niet meer van u gescheiden zijn.

U bent mijn soevereine Schepper, maar nu kunnen we niet altijd samen zijn.

U verdraagt schaamte om de verdorven mens te redden.

Wie kan het begrijpen?

U reisde over een weg van bloed en tranen,

bleef lijden gedurende maanden en jaren.

U bracht al uw liefde naar ons.

U deelt in de ontberingen van mensen,

maar draagt eenzaamheid en verlating.

Wie geeft er om uw hart?

Elke oproep en elke dag van verwachting.

Geeft u alles wat u heeft voor de liefde van de mens.

Toch kan niemand u echt troost geven.

Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde?

II

Voor u buigen, vervuld van verdriet, vasthoudend aan spijt en excuses.

Hoe het me spijt wat ik heb gedaan.

Ik haat het dat ik niet om uw hart heb gegeven.

Al mijn corrupties stellen u teleur.

Hoe kan ik mijn fouten goedmaken?

Elke oproep en elke dag van verwachting.

Geeft u alles wat u heeft voor de liefde van de mens.

Toch kan niemand u echt troost geven.

Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde?

Elke oproep en elke dag van verwachting.

Geeft u alles wat u heeft voor de liefde van de mens.

Toch kan niemand u echt troost geven.

Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde?

III

De waarheid die u uitdrukt, redt de mensheid,

geeft brandende liefde aan de wereld.

Wat u mij heeft opgedragen, is diep in mijn hart gegraveerd.

Ik heb geen ander verlangen dan voor eeuwig loyaal aan u te zijn.

264 Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde