931 Wend je hart tot God om Zijn lieflijkheid te voelen

931 Wend je hart tot God om Zijn lieflijkheid te voelen

1 Als je naar Gods tevredenheid de waarheid in praktijk kunt brengen, zal je hart zich tot God wenden. Hoe meer je tot God bidt en met God communiceert, hoe meer je zult ontdekken wat er aan Hem zo beminnelijk is. Als je, diep vanbinnen, oprecht bereid bent om God tevreden te stellen, zal Hij Zijn last op je plaatsen. Je zult dan Zijn immense beminnelijkheid nog sterker voelen. Dit zal je in staat stellen om God met je hele hart lief te hebben, en diep vanbinnen zul je voelen dat Hij enorm beminnelijk is. Wanneer je eenmaal in staat bent God oprecht te beminnen, zul je Zijn lieflijkheid steeds beter voelen, alsook het feit dat Hij het waard is om door mensen te worden bemind. Je zult je dan gewillig aan Hem kunnen onderwerpen en Hem kunnen vereren.

2 Op dat moment ontstaat er diep in je hart bewondering voor God. Je zult Zijn lof willen zingen en Hem willen overladen met uitingen van dankbaarheid. Je zult Hem loven vanuit je diepste wezen en niemand zal je daarbij kunnen stoppen. Wanneer je voelt hoe volkomen beminnelijk God is, zullen je dankbaarheid en bewondering voor Hem steeds toenemen, waardoor je steeds minder noties over Hem en onjuiste gedachten zult hebben, en Satan geen kansen meer zal hebben om op je in te werken. Als je eenmaal zo ver bent, zul je volledig losgebroken zijn van Satans doodsinvloed en zal je hart volledig verlost en vrij zijn.

Naar Gods communicatie

931 Wend je hart tot God om Zijn lieflijkheid te voelen