Hoofdstuk 20

Hoofdstuk 20

Het werk van de Heilige Geest snelt vooruit en brengt jullie naar een totaal nieuwe wereld, namelijk dat de werkelijkheid van het leven van het koninkrijk voor jullie is verschenen. De woorden die door de Heilige Geest zijn gesproken hebben rechtstreeks de diepzinnigheid van jullie hart onthuld en daardoor verschijnt het ene beeld na het andere aan jullie. Allen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, allen die de intentie hebben om te gehoorzamen, zullen zeker in Sion verblijven en zullen blijven in het Nieuwe Jeruzalem. Zij zullen zeker samen met mij glorie en eer krijgen en met mij delen in de mooie zegeningen. Nu zijn er enkele mysteries in de spirituele wereld die jullie nog niet hebben gezien omdat jullie spirituele ogen nog niet zijn geopend. Alle dingen zijn absoluut prachtig en wonderen en mirakels; dingen waar mensen nog nooit zelfs maar aan hebben gedacht, zullen geleidelijk aan tot stand komen. De almachtige God zal Zijn grootste wonderen vertonen zodat de uiteinden van het universum en alle landen en volken ze met hun eigen ogen kunnen zien en ze kunnen zien waarin mijn majesteit, rechtvaardigheid en almacht zit. De dag komt naderbij! Dit is een extreem kritisch moment – trek je je terug of houd je vol tot het eind en keer je nooit terug? Kijk niet naar een mens, zaak of ding, kijk niet naar de wereld, je echtgenoot, je kinderen of je wantrouwen jegens het leven; kijk alleen naar mijn liefde en genade, zie wat ik heb betaald om jullie te verkrijgen, zie wat ik ben en deze dingen zullen voldoende bemoediging geven.

De tijd is zo nabij en mijn wil moet haastig volbracht worden. Ik zal hen die in mijn naam zijn niet in de steek laten, maar jullie allemaal de glorie inleiden. Maar het is zichtbaar dat dit een cruciaal moment is. Als iemand die volgende stap niet kan zetten, zullen ze zich de rest van hun leven beklagen en spijt hebben als het al te laat is. Nu worden jullie gestalten in de praktijk op de proef gesteld om te zien of de kerk opgebouwd kan worden en of jullie elkaar kunnen gehoorzamen. Op die manier bekeken, is je gehoorzaamheid inderdaad een gehoorzaamheid waarbij je kieskeurig kunt zijn – hoewel je de ene persoon wellicht kun gehoorzamen, vind je het moeilijk om iemand anders te gehoorzamen. Er is daadwerkelijk geen manier waarop je gehoorzaam kunt zijn als je vertrouwt op menselijke noties. Maar de gedachten van God gaan altijd boven die van de mens uit! Christus was gehoorzaam tot aan de dood en stierf aan het kruis. Christus zei niets over voorwaarden of redenen; zo lang het de wil van Zijn Vader was, gehoorzaamde Hij gewillig. Jouw huidige gehoorzaamheid is te beperkt. Ik zeg tot jullie allen: “Gehoorzaamheid is niet het gehoorzamen aan mensen aan de buitenkant, het is gehoorzamen aan het innerlijke leven van binnen en het is God Zelf gehoorzamen.” Mijn woorden zijn vernieuwend en veranderen jullie van binnenuit, wie zou anders wie gehoorzamen? Jullie zijn allen ongehoorzaam aan anderen. Jullie moeten de tijd nemen om dit uit te zoeken, wat gehoorzaamheid is en hoe jullie een gehoorzaam leven kunnen leiden. Jullie moeten vaker voor mij komen en hierover communiceren en dan zullen jullie het langzaamaan gaan begrijpen en daardoor de opvattingen en keuzes binnenin jullie loslaten. Deze manier waarop ik dingen doe, vinden mensen moeilijk om goed te begrijpen. Het gaat niet om hoe goed of vaardig mensen zijn – ik gebruik de meest onwetenden, de meest onbeduidenden om Gods almacht te tonen, terwijl ik tegelijkertijd de noties, meningen en keuzes van sommige mensen omkeer. Gods daden zijn zo wonderlijk en ze gaan de bespiegelingen van mensen te boven!

Als je werkelijk iemand wil worden die van mij getuigt, moet je de waarheid puur ontvangen en niet vol fouten. Je moet je meer concentreren op het in praktijk brengen van mijn woorden, proberen je leven snel te laten rijpen. Ga geen dingen zoeken die waardeloos zijn; zij zijn niet van nut voor de vooruitgang van jullie leven. Jullie kunnen alleen opgebouwd worden als jullie levens gerijpt zijn en alleen dan kunnen jullie het koninkrijk binnengebracht worden – dat is zonder twijfel. Ik wil nog meer tegen je zeggen. Ik heb je veel gegeven, maar hoe veel begrijp je werkelijk? Hoeveel van wat ik zeg is de realiteit van je leven geworden? Hoe veel van wat ik zeg laat je zien in je leven? Put je geen water met een mand van bamboe – je zult uiteindelijk niets bereiken en alleen leegheid verkrijgen. Anderen hebben heel gemakkelijk echte voordelen verkregen; hoe zit dat met jou? Kun je Satan verslaan als je ongewapend bent en geen wapens draagt? Je moet meer leven in vertrouwen op mijn woorden en zij zullen de beste wapens zijn voor je zelfverdediging. Let op: beschouw mijn woorden niet als je eigendom; als je ze niet kent, zoek ze dan niet, probeer ze niet te begrijpen of met mij te communiceren terwijl je zelfvoldaan en zelfgenoegzaam bent. Dan zul je verlies lijden. Je moet nu gebruikmaken van de les wat dit betreft en je moet jezelf opzijzetten en gebruikmaken van de sterke kanten van anderen om je eigen tekorten aan te vullen; doe niet zomaar wat je wilt. De tijd wacht op niemand. De levens van broeders en zusters groeien dag aan dag, ze ervaren veranderingen en worden allemaal dag aan dag vernieuwd. De kracht van broeders en zusters verschijnt en dit is groots! Sprint naar de eindstreep; niemand zal op iemand anders kunnen letten, probeer gewoon zo goed mogelijk met mij samen te werken. Degenen die een visie hebben, die een weg vooruit hebben, die niet ontmoedigd worden en altijd vooruitkijken, zullen gegarandeerd overwinnen, zonder twijfel. Nu is het cruciale moment. Zorg dat je niet ontmoedigd of terneergeslagen bent. Je moet in alles vooruitkijken en niet terugkeren, alles opofferen en alle relaties loslaten en met al je kracht volhouden. Zolang er nog een ademtocht in je is, moet je tot het eind volhouden; alleen dat is het waard om geprezen te worden.

Hoofdstuk 20