Hoofdstuk 27

Hoofdstuk 27

De enige ware God die alle dingen in het universum bestuurt – de almachtige Christus! Dit is het getuigenis van de Heilige Geest, dit is onweerlegbaar bewijs! De Heilige Geest is aan het werk om overal getuigenis af te leggen, zo dat niemand nog zal twijfelen. De zegevierende Koning, Almachtige God! Hij heeft de wereld overwonnen, Hij heeft de zonde overwonnen en de verlossing volbracht! Hij redt ons, deze groep mensen die door Satan verdorven zijn en Hij maakt ons compleet om Zijn wil uit te voeren. Hij regeert over de hele aarde, neemt haar terug en jaagt Satan de put van de afgrond in. Hij oordeelt de wereld, en niemand kan aan Zijn hand ontsnappen. Hij regeert als Koning.

De hele wereld juicht! Zij brengt eer aan de zegevierende Koning – Almachtig God! Voor eeuwig en altijd! U bent eer en lofprijzing waardig. Het gezag en de eer zij aan de grote Koning van het universum!

Er is maar weinig tijd, volg in de voetsporen van Almachtige God en ga door. Wees voorzichtig, houd Zijn last in acht en zet jezelf in eensgezindheid met Hem in voor Zijn managementplan. Je moet niet vasthouden aan je bezittingen en er is niet veel tijd. Offer ze op! Houd ze niet vast! Offer ze op! Houd ze niet vast!

Hoofdstuk 27