Almachtige vleesgeworden God

verschijnt in de laatste dagen in het Oosten,

als een rechtvaardige zon die opkomt;

de mensheid heeft het ware licht zien verschijnen.

De rechtvaardige en majesteitelijke, liefhebbende en genadige God

verschuilt Zich nederig onder de mensen

en drukt de waarheid uit al sprekend en werkend.

Almachtige God is persoonlijk met ons.

De God naar wie je vurig verlangde, de God op wie ik wachtte,

verschijnt vandaag aan ons op praktische wijze.

Wij zochten naar de waarheid, wij hunkerden naar rechtvaardigheid;

waarheid en rechtvaardigheid zijn onder de mensen gekomen.

Jij houdt van God, ik houd van God;

de mensheid is zo vol van hernieuwde hoop.

Volkeren gehoorzamen, naties aanbidden

de praktische vleesgeworden God.

Almachtige God drukt de waarheid uit, brengt het oordeel

en openbaart Gods rechtvaardige gezindheid.

Door het oordeel, de tuchtiging en beproeving van woorden,

overwint en vervolmaakt Hij een groep overwinnaars.

Gods woorden, toornig en majesteitelijk,

oordelen en reinigen de onrechtvaardigheid van de mensheid

en vernietigen het tijdperk van duisternis geheel.

Waarheid en rechtvaardigheid heersen over de aarde.

De hele wereld juicht, alle mensen verheugen zich;

Gods tabernakel is aangekomen onder de mensen.

Het universum is in beroering en naties aanbidden,

Gods wil wordt uitgevoerd op aarde.

De hele wereld juicht, alle mensen verheugen zich;

Gods tabernakel is aangekomen onder de mensen.

Het universum is in beroering en naties aanbidden,

Gods wil wordt uitgevoerd op aarde.

Christus’ koninkrijk is verwezenlijkt onder de mensen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp